Fargeundersøkelse

Ønsker du kunnskap om hvordan bygningen du eier har sett ut tidligere? NIKU har omfattende kunnskap om materialer og farger.

Fargeundersøkelser gir verdifull innsikt i bygningens estetiske endringshistorikk. Gjennom undersøkelsen kan vi tolke hvilke materialer og teknikker som har blitt brukt på en fasade eller i et interiør.

Dette legger grunnlaget for informerte valg for bevaring og for planlegging av fremtidige arbeider med hensyn til antikvariske verdier.

Vi gjør stratigrafiske analyser ved å avdekke såkalte fargetrapper, der lagene i fargehistorikken kommer til syne. Dette gjør det mulig å rekonstruere farger og overflater.

Fargerundersøkelser
FargetrappMalingslagene avdekkes og viser overflatens fargehistorikk.

Vi kan også ta ut tverrsnitt av hele malingsstrukturen, såkalt fargesnitt, og undersøke disse i mikroskop. Dette gir mulighet for en mer nøyaktig kartlegging av fargelagene og vurdering av pigmenter og bindemidler.

Fargesnitt i mikroskop
Fargesnitt i mikroskop (50x forstørret)Samme prøve fotografert med vanlig lys og UV-lys. Metoden gir informasjon om oppbyggingen av hvert malingslag.

Undersøkelsene vil kunne kartlegge dekorative overflater som sjablonger, stensiler, forgylling, marmorering og ådring. NIKU har også kompetanse på avdekking og konservering av tapet på papir og tekstil.

For mer dyptgående pigmentanalyser benytter NIKU håndholdt røntgenfluorescensapparat (XRF). Vi tilbyr også en rekke analysemetoder for ikke-destruktive undersøkelser av overmalt dekor. Valg av metode gjøres ut fra målet i det enkelte prosjektet.

Resultatene av undersøkelsene sammenholdes med historiske kilder. På grunnlag av dette kan vi tolke og rekonstruere utseendet i de ulike periodene i bygningens historie.

NIKU kan undersøke alle typer bygninger, interiører og gjenstander fra middelalder til modere bygninger. Vi tar på oss oppdrag i alt fra små boliger til store offentlige bygg og alt i mellom.

Hulda Blix

Kontakt oss

Hulda kan gi deg et tilbud på faregundersøkelse

Kontakt

Prosjekter