Fargeundersøkelse

Ønsker du kunnskap om hvordan bygningen du eier har sett ut tidligere? NIKU har omfattende kunnskap om materialer og farger.

Fargeundersøkelser gir verdifull innsikt i bygningens endringshistorikk. Vi avdekker og tolker hvilke farger, materialer og teknikker som har blitt brukt på en fasade eller i et interiør.  

Dette legger grunnlaget for informerte valg for bevaring og for planlegging av fremtidige arbeider med hensyn til bygningens antikvariske verdier. 

Farger og materialer

Vi gjør stratigrafiske analyser med såkalte fargetrapper, der tidligere materialer og farger kommer til syne. Dette gjør det mulig å rekonstruere eldre overflater.

Vi tar også ut små materialprøver for å undersøke stratigrafien i mikroskop. Metoden gir mulighet for en mer nøyaktig kartlegging av lagene og vurdering av pigmenter og bindemidler. 

FargetrappMalingslag avdekkes lagvis og viser overflatens material- og fargehistorikk. Foto: NIKU.
Tverrsnitt av maling gjennom mikroskopPrøve fotografert med vanlig lys. Foto: NIKU.
Tverrsnitt av maling gjennom mikroskopSamme prøve fotografert med UV-lys. Metoden gir informasjon om oppbyggingen av hvert malingslag. Foto: NIKU.

Undersøkelsene vil kunne kartlegge dekorative overflater som er malt med sjablonger, forgylt marmorert eller ådret.

NIKU har også kompetanse på datering av eldre papirtapet og konservering av lerretstapet. 

Analyser

For mer dyptgående pigmentanalyser benytter NIKU håndholdt røntgenfluorescensapparat (XRF). Vi tilbyr også en rekke analysemetoder for ikke-destruktive undersøkelser av overmalt dekor. Valg av metode gjøres ut fra målet i det enkelte prosjektet. 

Resultatene av undersøkelsene sammenholdes med historiske kilder. På grunnlag av dette kan vi tolke og rekonstruere utseendet i de ulike periodene i bygningens historie. 

NIKU kan undersøke alle typer bygninger, interiører og gjenstander fra middelalder til modere bygninger. Vi tar på oss oppdrag i alt fra små boliger til store offentlige bygg og alt imellom. 

Støtteordninger

En rekke kommuner og fylker har støtteordninger som kan dekke merutgifter ved tiltak med antikvariske hensyn. Undersøk i din kommune eller fylke om dette kan være aktuelt for dere.

DekorAvdekking gjør det mulig for dekorasjonsmalere å gjenskape overmalt dekor. Foto: NIKU.
Historiske tapeterSmå rester av eldre tapet kan gi viktig informasjon om bygningshistorikken. Foto: NIKU.
TapetkompetanseI NIKU har vi kompetanse på datering av eldre tapeter og på konservering av lerretstapet. Foto: NIKU.
Kjersti Marie Ellewsen

Kontakt oss

Kjerstii kan gi deg et tilbud på faregundersøkelse

Kontakt

Prosjekter