Fotografiet er fra tidsskriftet Byggekunst, 1930, publisert i artikkelen Butikkfasade og innredninger i Bygdø Allé 3 og 7, skrevet av arkitektene Sverre Aasland og Arne Korsmo.
Fra "Byggekunst" 1930 Fotografiet er fra tidsskriftet Byggekunst, 1930, publisert i artikkelen Butikkfasade og innredninger i Bygdø Allé 3 og 7, skrevet av arkitektene Sverre Aasland og Arne Korsmo. Butikklokalet huset Grand Farveri filial. Fra venstre viser bildet en handelsdisk, utstillingsvindu med skillevegg mot rommet, en firkantet takpendel, dør med vindu og overlys mot Bygdøy allé, rørstol, langvegg med heldekkende speil. Over ser man den malte dekoren, malt i vannløselig maling.

Fargeundersøkelse av butikkinteriør av Aasland og Korsmo (1929)

I forbindelse med byggearbeider i bygården Bygdøy Allé 7 ble det gjenfunnet en Arne Korsmo-dekor i himlingen i et av de fire butikklokalene. Butikklokalene er tegnet av Sverre Aasland og Arne Korsmo i 1929.

I sammenheng med avdekking og behandling av dekoren i himling og på øvre del av vegg utførte NIKU en fargeundersøkelse av rommets interiør. Undersøkelsen gjaldt i hovedsak vegger og gulv nedenfor Arne Korsmos himlingsutsmykning. Målet var å kartlegge farge- og materialbruk i 1929. Arbeidet omfattet undersøkelse i felt, med  supplerende mikroskopi og elementanalyse av materialprøver. NIKU ga også en anbefaling for farge og materialvalg ved oppussing av flatene.

Her vises foto fra tidsskiftet Byggekunst 1930 som viser interiøret i svart-hvitt da dette var nytt. Oversiktsplansjene under viser NIKUs funn fra fargeundersøkelsen, samt ett av flere forslag til rekonstruksjon.

Prosjektleder: Barbro Wedvik

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    Frogner Eiendom
  • Tidsperiode
    2019
Hovedfargene som ble funnet
Disse fargene ble brukt Bildet viser hovedfargene som ble funnet: Gullimitasjon med struktur rød, nærmeste fargekode NCS S 2075 Y70R og svart, nærmeste fargekode NCS S 9000-N Rommet hadde store speil på den ene langsiden og trolig en lang hvit butikkhylle på den andre. Dørpartiet var malt blankt svart og tak og vegg i utstillingsvinduet var malt i gullimiterende maling på ruglete bunn, trolig laget med innslag av sand i undermalingen. Gulvet hadde eikeparkett med smale staver. Aasland og Korsmo skrev i artikkelen i Byggekunst i 1930 at «inventaret og veggene er saniflat malte». Sani-Flat var en amerikansk ferdigmaling produsert av Benjamin Moore som hadde vært på det norske markedet fra før 1. verdenskrig.
Figuren viser ett av NIKUs forslag til rekonstruksjon, basert på funn ved fargeundersøkelsen.
Forslag til rekonstruksjon Bildet viser et av NIKUs forslag til rekonstruksjon
Arne Korsmos takfresker
Arne Korsmos takfresker Freskene malt av Arne Korsmo som ble funnet under bygningsarbeid i Bygdøy Allé 7