Fotografiet er fra tidsskriftet Byggekunst, 1930, publisert i artikkelen Butikkfasade og innredninger i Bygdø Allé 3 og 7, skrevet av arkitektene Sverre Aasland og Arne Korsmo.
Fra "Byggekunst" 1930 Fotografiet er fra tidsskriftet Byggekunst, 1930, publisert i artikkelen Butikkfasade og innredninger i Bygdø Allé 3 og 7, skrevet av arkitektene Sverre Aasland og Arne Korsmo. Butikklokalet huset Grand Farveri filial. Fra venstre viser bildet en handelsdisk, utstillingsvindu med skillevegg mot rommet, en firkantet takpendel, dør med vindu og overlys mot Bygdøy allé, rørstol, langvegg med heldekkende speil. Over ser man den malte dekoren, malt i vannløselig maling.

Fargeundersøkelse av butikkinteriør av Aasland og Korsmo (1929)

I forbindelse med byggearbeider i bygården Bygdøy Allé 7 ble det gjenfunnet en Arne Korsmo-dekor i himlingen i et av de fire butikklokalene. Butikklokalene er tegnet av Sverre Aasland og Arne Korsmo i 1929.

I sammenheng med avdekking og behandling av dekoren i himling og på øvre del av vegg utførte NIKU en fargeundersøkelse av rommets interiør. Undersøkelsen gjaldt i hovedsak vegger og gulv nedenfor Arne Korsmos himlingsutsmykning. Målet var å kartlegge farge- og materialbruk i 1929. Arbeidet omfattet undersøkelse i felt, med  supplerende mikroskopi og elementanalyse av materialprøver. NIKU ga også en anbefaling for farge og materialvalg ved oppussing av flatene.

Her vises foto fra tidsskiftet Byggekunst 1930 som viser interiøret i svart-hvitt da dette var nytt. Oversiktsplansjene under viser NIKUs funn fra fargeundersøkelsen, samt ett av flere forslag til rekonstruksjon.

Prosjektleder: Barbro Wedvik

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    Frogner Eiendom
  • Tidsperiode
    2019