Fredrikstad stasjon i 1899. Foto Nasjonalbiblioteket
Fredrikstad stasjon 1899 Arkivbilder er en viktig kilde til informasjon om bygningens tidligere utforming. Her ser man blant annet at bygningen hadde malt stedsnavn på den østvendte fasaden. Kilde: Nasjonalbiblioteket

Fargeundersøkelse av Fredrikstad stasjon

Stasjonsbygningen på Fredrikstad stasjon er tegnet av Peter Andreas Blix og sto ferdig i 1878.

I forbindelse med rehabiliteringsarbeid gjennomførte NIKU fargeundersøkelse av murfasaden. Formålet med undersøkelsen var å kartlegge og dokumentere bygningens fargesetting fra oppføring og fram til i dag.

Mye av originale overflater var fjernet ved tidligere oppussing av bygningen. Undersøkelsen måtte derfor benytte seg av utstrakt arkivundersøkelser og undersøkelse av fargelagene i mikroskop.

Fredrikstad stasjon forbindes gjerne med lysegule vegger og røde detaljer, som har vært fargesettingen fra 1980-tallet. Før det har bygningen vært malt  i lysebrune og grå nyanser, med vinduer i mørk brun og senere grønt.

Prosjektleder: Hulda Blix

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Bane NOR Eiendom
  • Tidsperiode
    September 2020