Fasadens veggpanel Panelet har blitt malt en rekke ganger. Opprinnelig farge er en lys og rødlig beigenyanse.

Fargeundersøkelse av eksteriøret på Villa Underlien (1890)

I 1890 ble villaen Underlien oppført som enkesete for Dikka Møller f. Anker ved Thorsø herregård utenfor Fredrikstad. Bygningen er tegnet av arkitekt Paul Due og har elementer i tidstypisk sveitserstil.

I forbindelse med restaurering og tilbakeføring har NIKU gjort en fargeundersøkelse av fasaden. Formålet var å finne bygningens opprinnelige fargesetting, som kunne vurderes ved når bygningens skal males på nytt.

Undersøkelsen viste at Underlien opprinnelig var malt i en lys og rødlig beige, med listverk i brun grønnoker. Vindusrammene var mørkebrune.

Prosjektleder: Hulda Blix

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Privat
  • Tidsperiode
    Mai 2021