NIKU har omfattende kunnskap om overflatebehandling, farger og dekor i gamle hus.

Fargeundersøkelse

NIKU har omfattende kunnskap om overflatebehandling, farger og dekor i gamle hus.

Vi leverer et bredt spekter av tjenester til eiere og forvaltere av alle typer bygninger – fra kirker og herskapshus til bygårder og funkisvillaer.

Riktig istandsetting av gamle hus krever grundige forberedelser og fagkompetanse på bygningshistoriske undersøkelser. Gjennom en tradisjonell fargeundersøkelseforsøker vi å finne fargesetting og dekor som er mest mulig lik utseendet i den perioden som velges for tilbakeføringen.

Rent praktisk består arbeidet i lagvis avdekking av de materialene som ligger utenpå de bærende strukturene i bygningen.

Vi lager en “fargetrapp”, eller smal stripe av frilagte malingslag som viser fargehistorien på et bestemt sted i bygningen. Fargeundersøkelse kan også gjøres ved å studere tverrsnitt av maling i mikroskop.

Ved funn av malt dekor, slik som ådring, marmorering eller strek- og sjablondekor, bør det avdekkes større flater for å få et riktig inntrykk av variasjoner i farger og mønster. Resultatet av undersøkelsene kombineres med informasjon fra historiske kilder som gir hjelp til tolkning og datering. Kunderapportene vil vanligvis inneholde detaljerte oversikter over byggenes dekorasjons- og bygningshistorie.

Et stort antall fargeundersøkelser er registrert i NIKUs database over farger og dekor i eldre bygninger. NIKUs fageksperter kan derfor med informasjonen fra tidligere gjennomførte analyser også bidra med rådgivning om stilhistorisk korrekt bruk av farger og materialer der deler av det historiske kildematerialet er tapt.

Konservatorene i NIKU er alle medlemmer av Nordisk Konservatorforbund (NKF-N) og følger forbundets faglige standard.

Håndholdt XRF-analyseapparat

Ved hjelp av et håndholdt XRF-analyseapparat kan materialer analyseres på stedet og uten å ta prøver.

XRF står for røntgenfluorescens og er en grunnstoffanalysemetode. NIKU bruker instrumentet for eksempel til analyse av pigmenter eller metallfolier i forbindelse med fargeundersøkelser av maleri, skulptur eller interiør.

Ved hjelp av et håndholdt XRF-analyseapparat kan materialer analyseres på stedet og uten å ta prøver.

Ellen Hole

Kontakt oss

Ellen kan gi deg et tilbud på faregundersøkelse

Kontakt

Prosjekter