NIKU har omfattende kunnskap om overflatebehandling, farger og dekor i gamle hus.

Fargeundersøkelse

NIKU har omfattende kunnskap om overflatebehandling, farger og dekor i gamle hus.

Bemalte overflater i interiører og på fasader brytes ned og eldes. De moderniseres og endres i takt med skiftende mote og nye eieres smak.

Gjennom fargeundersøkelser kan vi kartlegge de ulike stadiene i endringshistorikken. Vi kan gjøre stratigrafiske analyser ved å avdekke såkalte «fargetrapper», der alle lagene i fargehistorikken kommer til syne.

Vi kan også ta ut tverrsnitt av hele malingsstrukturen, og undersøke disse i mikroskop. Resultatene av undersøkelsene sammenholdes med historiske kilder. På grunnlag av dette kan vi tolke og rekonstruere fargepaletten fra de ulike periodene i bygningens historie.

For pigmentanalyser benytter NIKU et håndholdt røntgenfluorescensapparat (XRF). Dette er en metode som kan utføres på stedet, uten å hente ut materialprøver, og som kan gi informasjon om materialbruk i interiører, malerier og skulpturer.

Fargeundersøkelse.
Tverrsnitt av malingsstrukturMalingslag under mikroskopet: Tverrsnitt av hele malingsstukturen viser malingslagene fra hver periode. Materialene lar seg identifisere under mikroskopet.

Kjennskap til bygningens historie er viktig for vurdering av tilstand, og for å kunne gjøre informerte valg for bevaring og for planlegging av fremtidige arbeider.

Underlaget for maling og tapeter kan være treverk, metall, gips, naturstein, betong, papir og tekstil. Vi har også ekspertise på avdekking og konservering av tapeter på papir og tekstil.

Fargeundersøkelse
Lag på lag med tapeterTapeter blir ofte lagt på hverandre. Når lagene blir separert kan interiørets historie bli synlig.
Rekonstruksjon av interiør.Tilbakeføring av historiske interiører til deres originale fargesetting fremhever både bygningens og interiørets kvaliteter.

Fargeundersøkelser handler om å identifisere husmaling, men også dekorative overflater som sjablonger, stensiler og forgyllinger, og som imitasjoner som marmorering og ådring, i tillegg til trykte og bemalte tapeter.

NIKU kan undersøke alle typer bygninger, interiører og gjenstander fra middelalder til modere bygninger. Vi tar på oss oppdrag i alt fra små boliger til store offentlige bygg og alt i mellom.

Kontakt oss for befaring og tilbud:

susanne.kaun@niku.no

Flere bilder:

Exterior colour schemes (on a facade)
Fargesetting på fasadeHusmaling på eksteriør eldes og brytes ned ulikt avhengig av påføringsmetode og værforhold. Nye malingslag påføres i gjennomsnitt hvert tiår for å beskytte malingen, og innebærer også ofte nye fargevalg.
Fargesetting i interiørFargetrapp viser de underliggende malingslagene og forteller historien til de ulike bygningselementene som tak, vegg, dører, lister og gulv.
GulvTregulv, parkett, linoleum, vinyl og til slutt flere malingstrøk påført over hverandre på et gulv i et interiør fra 1800-tallet.
Stratigraphic exposures (on a painted door)
Stratigrafiske analyser på et malt gulv.Stensiler, treimitasjon, marmorering og monokrome malingslag avdekket på en og samme overflate.
Susanne Kaun

Kontakt oss

Susanne kan gi deg et tilbud på faregundersøkelse

Kontakt

Prosjekter