Pussete fasader kan være pusset opp flere ganger. Derfor hører til en fasadeundersøkelse også vurdering av ulike pusslag. Her ser vi rester etter en fuge fra en tidligere kvaderimitasjon i sokkeletasjen.
Pusslag Pussete fasader kan være pusset opp flere ganger. Derfor hører til en fasadeundersøkelse også vurdering av ulike pusslag. Her ser vi rester etter en fuge fra en tidligere kvaderimitasjon i sokkeletasjen.

Fasadeundersøkelse på Akershus festning

Ved rehabilitering av den tidligere fengselsdirektørboligen ved Akershus festning ønsket KF Entreprenør AS at fasaden undersøkes og tidligere fargesettinger på fasaden dokumenteres. Murgården er fra 1858 og vernet.

Fargeundersøkelser ble gjort ved lagsvise avdekkinger (fargetrapper) og registrering av malingslag, stikkprøver med skalpell på de ulike bygningselementene samt tolkning av materialprøver i mikroskop. Lagvise avdekninger av nedbrutte malingslag på muroverflater er ofte vanskelig, og derfor undersøkes pussoverflater flere steder.

Målet med undersøkelsen var å dokumentere tidligere fargesettinger på fasaden med fokus på de eldste periodene.

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Entrepenør
  • Tidsperiode
    2016