Innfarget puss I flere av rommene var det blandet pigmenter i veggpussen for å skape vakre og holdbare overflater. Foto: Lars Petter Pettersen.

Fargeundersøkelse i Gamle Deichmanske hovedbibliotek

Det gamle Deichmanske hovedbibliotek i Oslo skal restaureres og NIKU har gjort fargeundersøkelser i et utvalg av rommene.  

Biblioteket er tegnet av arkitekt Nils Reiersen og åpnet i 1933. Kunstneren Carsen Lien var fargekonsulent.  

 Undersøkelsene viste at man hadde lagt stor vekt på å skape rom med høy estetisk verdi, og farger og materialer ble valgt med klar intensjon fra arkitektens side. Både nye og mer tradisjonelle pussteknikker ble brukt, deriblant edelpuss og stucco lustro. 

Formålet med oppdraget var å kartlegge de opprinnelige fargene og materialene som var brukt, for å gi grunnlag for en antikvarisk korrekt tilbakeføring. 

Prosjektleder: Hulda Blix

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Arne Garborgs plass 4 AS
  • Tidsperiode
    November-desember 2023