Er du eier av, eller beboer i, en murgård som du ønsker å ta godt vare på? NIKU gir råd ved rehabiliteringer av murbygninger, og kan bistå med tips til antikvarisk korrekt fargesetting eller gjøre fargeundersøkelser på din murgård.

Murgård

Er du eier av, eller beboer i, en murgård som du ønsker å ta godt vare på? NIKU gir råd ved rehabiliteringer av murbygninger, og kan bistå med tips til antikvarisk korrekt fargesetting eller gjøre fargeundersøkelser på din murgård.

Opprinnelige fargevalg på murgårdene var ikke tilfeldig, men understøttet arkitekturen for å kommunisere fram en helhet. En fargeundersøkelse gir informasjon om opprinnelig farge, og legger grunnlaget for tilbakeføring til murgårdens opprinnelige uttrykk.

Fasade

NIKU tilbyr alt fra overordnet rådgiving til detaljerte undersøkelser av farger og materialer.

Rådgiving om tidsriktig fargesetting

 • Befaring av bygningen og enkelt arkivsøk
 • Kort notat med rådgiving om fargevalg og materialbruk basert på kunnskap om stilarter og hva som var typisk ved oppføringstidspunktet
 • Passer for bygninger med enkelt arkitektonisk uttrykk

ca 20000,- ekskl mva.

Enkel fargeundersøkelse

 • Enkelt arkivsøk
 • Undersøkelser på stedet med avdekking av opprinnelig fargelag og mikroskopi av prøvemateriale
 • Kort rapport over undersøkelsens resultater, samt anbefaling av fargevalg og materialbruk
 • Passer for verneverdige bygninger med enkelt arkitektonisk uttrykk

ca 45000,- ekskl mva.

Detaljert fargeundersøkelse

 • Utvidet arkivsøk
 • Undersøkelser på stedet med avdekking av fargelag og mikroskopi av prøvemateriale
 • Kartlegging av samtlige fargesettinger hvis ønskelig
 • Rapport med kartlegging og dokumentasjon av fargehistorikk, samt anbefaling av fargevalg og materialbruk
 • Passer for bygninger av høy antikvarisk verdi eller fredningsklasse, og for bygninger med rik detaljering og ornamentikk

Individuelt tilpasset kostnadsramme

Overmalt himlingsdekor NIKU avdekker og konserverer originale overflater.
Rekonstruert himlingsdekorFargeundersøkelse og avdekking kan gi grunnlag for rekonstruksjon.

Trapperom og portrom

De fleste trapperom og portrom i murgårdsbebyggelsen fra slutten av 1800-tallet hadde dekorasjoner i form av sjablongdekor eller frihåndsmaleri. I dag er mange av disse overmalt, men en rekke steder er de originale overflatene fortsatt bevart.

NIKU tilbyr både konservering av original dekor og avdekking av overmalte flater.

Støtteordninger

En rekke kommuner og fylker har støtteordninger som kan dekke merutgifter ved antikvarisk rehabilitering. Undersøk i din kommune eller fylket om dette kan være aktuelt for dere.

Byantikvaren i Oslo

Fylkeskommunen i Viken

Kulturminnefondet

Sparebankstiftelsen 

Stiftelsen UNI

Hulda Blix

Kontakt oss

Hulda kan svare på dine spørsmål om murgårder.

Kontakt

Prosjekter

Her er noen eksempler på arbeid vi har gjort.