Karl Johans gate 45 er markant i bybildet med rundt hjørnetårn og spir.
Viktig del av bybildet Karl Johans gate 45 er markant i bybildet med rundt hjørnetårn og spir.

1890-talls bygård i Karl Johan – undersøkelse av fasaden.

NIKU har utført farge- og materialundersøkelser av Karl Johans gate 45, og har gitt råd i forbindelse med fargesetting ved rehabilitering.

Bygården ble oppført i 1897 og er tegnet av arkitekt Bernhard Christoph Steckmest. Bygningen er markant i bybildet med rundt hjørnetårn og spir, flankert av trekantgavler på sør- og vestfasaden. Gården har gjennom tidene vært omstridt, og også rivningstruet i en periode da den ble ansett som umoderne

Fasaden har sandsteinsforblending ut mot Karl Johans gate, mens deler av Universitetsgata-fasaden har støpte, steinimiterende elementer. Undersøkelsene viste at disse har vært innfarget og opprinnelig sto umalte.

Prosjektleder: Susanne Kaun

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Privat
  • Tidsperiode
    2017