Utsnitt fra Per Kleivas «Geometrisk komposisjon» Verket har en rekke merker og slitasjeskader.

Per Kleivas «Geometrisk komposisjon» (1970)

Per Kleivas veggmaleri fordeler seg på to etasjer på Apalløkka ungdomsskole i Oslo. Verket er malt rett på mur og er en integrert del av bygningen, malt samtidig med oppføring av skolen i 1970.

Kunst i offentlige rom kan være utsatt for mye slitasje og Per Kleivas verk var skittent og hadde mange merker fra sko og ulike typer søl. Det var blyantskribleriet, avskrapet maling og skader i mur og maling flere steder.

I desember 2017 har konservatorer fra Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) behandlet maleriet på oppdrag fra Undervisningsbygg.


Kunstverk som er gjengitt på denne nettsiden er beskyttet av opphavsrett og er gjengitt etter avtale med kunstneren/BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge). Verk kan ikke gjengis uten hjemmel i lov eller tillatelse fra rettighetshaver/BONO.

Ønsker du å bruke kunstverk? Kontakt BONO for å få lisens – www.bono.no

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    Undervisningsbygg
  • Tidsperiode
    2017