NIKUs konserveringsavdeling tilbyr tjenester innen konservering og restaurering av malerier og andre typer bemalte overflater.

Malerikonservering

NIKUs konserveringsavdeling tilbyr tjenester innen malerikonservering og restaurering av malerier og andre typer malte overflater.

Vi behandler både generell aldring og forfall, og mer kompliserte skader.

Våre konservatorer innehar en solid og bred kompetanse, vi behersker moderne konserveringsmetoder og teknologi, og vi har en oppdatert utstyrspark.

Alle NIKUs konservatorer har formell kompetanse og er godkjent som konservator hos NKF-N.

Vi tilfredsstiller sikkerhets- og kvalitetsmessige krav til behandling av billedkunst med høy kulturhistorisk og/eller økonomisk verdi.

Våre tjenester omfatter tilstandsvurdering, konserveringsbehandling og avanserte skadeutbedringer.

Eksempler på slike behandlinger kan være:

 • konsolidering av løs maling
 • rens av overflatesmuss
 • fjerning av ferniss
 • hel eller delvis oppklebing på nytt støttelerret
 • reparasjon av hull og rifter
 • planering av deformasjoner i underlag eller malingslag
 • fjerning av misfargede retusjer
 • fernissering
 • retusjering.
NIKU konserverer malerier fra middelalder til moderne i alle størrelser, samt tilstandsvurdering av kunstsamlinger
MalerikonserveringNIKU konserverer malerier fra middelalder til moderne i alle størrelser, samt tilstandsvurdering av kunstsamlinger
Malerikonservering - NIKU konserverer malerier fra middelalder til moderne i alle størrelser, samt tilstandsvurdering av kunstsamlinger.
MalerikonservatorMalerikonservator Anne Apalnes Ørnhøi i arbeid på NIKUs atelier i Oslo.

I tillegg kan vi dokumentere original materialbruk, skader og eldre reparasjoner gjennom:

 • undersøkelser i ultrafiolett lys
 • infrarødt fotografi
 • røntgenundersøkelser
 • røntgenfluorescensanalyser
 • mikroskopi av materialprøver
 • arkivsøk

NIKUs kompetanse kan benyttes med innkjøp og utlån av bilder, forsikringsoppgjør og eventuelt rettstvister.

Våre konservatorer bistår også med optimalisering av oppbevarings- og utstillingsforhold.

NIKUs uavhengighet sikrer våre kunder en uhildet vurdering av kunstgjenstandens generelle tilstand, omfang av skader og behandlingsbehov.

Vi har som profesjonell tjenesteyter etablert strenge retningslinjer for å ivareta kundenes konfidensialitet.

Karen Mengshoel

Kontakt oss

Karen er malerikonservator og kan svare på dine spørsmål.

Kontakt

Prosjekter