Rensing Rensesvampen viser hvor skitne bildene er

Kunst på Møllergata skole

Møllergata skole har to store malerier som NIKU konserverer i sommerferien. Maleriene er «Barn i virksomhet» og «Skolen og byen» av Ivar Henrik Thorkildsen (1911-1970).

De enorme maleriene måler henholdsvis 2×5 meter og 2×9 meter, og er tilpasset skolens festsal. Bildene ble malt i forbindelse med skolens 90-års jubileum i 1951, men på grunn av forsinkelser ble de avduket først året etter.

Maleriene er malt i en blandingsteknikk med ulike bindemidler, og de bærer preg av å ha hengt midt i byen og er svart skitne. NIKU renser, konsoliderer, retusjerer og planerer lerretsmaleriene før vi monterer dem tilbake i originale pynterammer.

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Oslo Kommune