Gikk du glipp av NIKUs forskningsuke? 13. til 17. november ga 20 av NIKUs forskere smakebiter fra forskningen sin. Alle innleggene ligger nå ute på niku.no og YouTube. Foto: Sara Langvik Berge, NIKU.

Gikk du glipp av NIKUs forskningsuke 2023? Se innleggene på nett

13. til 17. november ga 20 av NIKUs forskere smakebiter fra sin egen forskning fordelt på fem digitale forskningsfrokoster. Alle innleggene kan du nå se på nett.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

Hva kan vi lære av konflikten rundt Y-blokka? Hvordan brukes kulturminner til å finanisere ekstremisme? Hvordan skal kulturarven stå bedre rustet til å møte ekstremværhendelser? Hva vet vi om tidlige urbaniseringspriosesser i middelalderbyene?

Dette er noen av de mange temaene NIKUs forskere snakket om i løpet av de fem novembermorgenene.

Noe av målet for å uka var å vise fram bredden i de temaene NIKU arbeider med, samt markere at flere av prosjektene som ble presentert nå er i en sluttfase.

Mange fikk med seg et eller flere foredrag i løpet av uka, og mange har også sett de etterkant på nett. For oss i NIKU er det gøy å se at forskningen vår engasjerer og når ut til et bredt publikum.

Under finner du opptakene av alle frokostmøtene, som du kan se på nytt og på nytt så mange ganger du måtte ønske.

Vil du heller se enkeltforedrag? Du finner alle innleggene i spillelisten «NIKUs forskningsuke 2023» på YouTube.

Se opptak av forskningsfrokostene her

Den første forskningsfrokosten handlet om omstridt kulturarv, med disse foredragene:

 • Sveinung Krokann Berg: Omstridt kulturarv – symbolverdi, demokrati og styringsmakt
 • Laia Colomer: Trauma, values and memory work of terrorist attacks: Mapping social caring after 22 July 2011 in Norway
 • Joar Skrede: Kart og terreng: Forholdet mellom det akademiske ordskiftet og den praktiske kulturminneforvaltningen
 • Sam Hardy: Political Struggles in Cultural Property Crime
Omstridt kulturarv

Tirsdagens forskningsfrokost handlet om spor etter tidlig urbanisering i Bergen og Trondheim, og hadde følgende innlegg:

 • Chris McLees: Forskningsprosjektet “Urban Origins: Archaeologies of urbanisation and urban life in early medieval Norway”- et overblikk
 • Halldis Hobæk: Fra gård til by i Bergen og Trondheim
 • Anna Petersén: Detaljstudier av bolighus i de tidligurbane Trondheim som en inngang til forståelsen av datidens samfunnsorganisasjon
 • Ingeborg Sæhle: Landgjenvinning i Trondheims tidlige middelalder – en integrert praksis i byutviklingen?
 • Katharina Lorvik: Bysamfunnets gravpraksiser: variasjoner i arkeologisk kirkegårdsmateriale fra middelalder-Trondheim
Byene etableres: Arkeologiske spor etter tidlig urbanisering i Bergen og Trondheim

Tredje frokost handlet om naturvitenskaplige metoder og hulearkeologi, og hadde disse foredragene:

 • Erlend Kirkeng Jørgensen: Hvordan hulearkeologi fyller et kritisk tomrom i fortidsforskningen: En fortelling om 10,000 år med sel og saltvann, fest og forfall
 • Katharina Lorvik: Liv og død på ytre Helgeland- bioarkeologiske anlayser og DNA-kartegging av massegravene på Træna
 • Vibeke Vandrup Martens: Nedbrytning av kulturlag og miljøforhold i Kirkhellaren på Sanna
 • Erich Nau: Integrasjon av georadar, 3D-dokumentasjon og overflaterekonstruksjon til analyse av bevaringsforhold og erosjon: En casestudie av Kirkhellaren.

Orstyrer: Knut Paasche

Naturvitenskapelige metoder og hulearkeologi

På torsdagen handlet det om maktsentre fra jernalderen, og de som snakket var:

Ordstyrer: Knut Paasche

Jernalderens maktsentre

Siste forskningsfrokost handlet om klima, kulturarv og beredskap, med følgende innlegg:

 • Nina Kjølsen Jernæs: I beredskap for kulturminner; råd til norske kommuner
 • Joel Taylor: Navigating the barriers between research and action for climate change
 • Cecilie Flyen: Kommunale nettverk for bedre samhandling og beredskap for kulturminner
 • Bjørg Agasøster: Ser vi at klimaforandringene påvirker kulturminnene våre?
Klima, kulturarv og beredskap