Erich Nau

  • Arkeolog —
  • Forsker

Telefonnummer: 46612996

E-post: erich.nau@niku.no

    Avdeling:
  • Digital arkeologi

Erich Nau er arkeolog, har vært ansatt i NIKU siden 2015 og jobber hovedsakelig med geofysiske undersøkelser i arkeologi. Han har jobbet som feltarkeolog siden 2006. Hans hovedkompetanseområde og nåværende forskningsområde er bruk av motoriserte geofysiske undersøkelser (georadar, magnetometri) innenfor en landskapsarkeologisk ramme.

I sin tidligere stilling ved Ludwig Boltzmann Institute for Archaeological Prospection i Wien jobbet han med utvikling av motoriserte undersøkelsesenheter og var ansvarlig for flere storskalaprosjekter over hele Europa (Vestfold, Yorkshire, Serbia, Østerrike). I tillegg tok han del i flere undersøkelsesprosjekter, for eksempel prosjektet Stonehenge Hidden Lanscape og prosjektet for 3D-dokumentasjon av det arkeologiske bronsealderområdet ved Akrotiri på Santorini.

I tillegg har han kompetanse i stratigrafiske utgravninger og full 3D-dokumentering av disse ved hjelp av laserskanning og fotogrammetri. Han var feltleder for flere arkeologiske utgravinger i Østerrike, for eksempel en utgravning ved gladiatorskolen i Carnutum, og var ansvarlig for den digitale dokumentasjonen av utgravningene i Birka (Sverige) og Duggleby Howe (England). Han har en mastergrad i førhistorisk tid fra Universitetet i Wien.

Utvalgte publikasjoner fra Cristin: