Laia Colomer

  • Forsker

E-post: laia.colomer@niku.no

    Avdeling:
  • Arkeologi

Laia Colomer er en tverrfaglig forsker med bakgrunn fra arkeologi og kulturarvsstudier. Arbeidet hennes konsentrerer seg om hvordan kulturarv i dag spiller en rolle i å minnes, skape mening, og konstruere identitet. Dette gjør hun ved å se på konsepter som globalisering, migrasjon, mobilitet, kollektivt minne og betydning av kulturarv.

Forskningen hennes i dag dreier seg om hvordan globalisering påvirker bruken og betydningen av kulturarv, og hun arbeider blant annet med Faro-konvensjonens definisjon av samfunn og grupper som teoretisk bakteppe.

Colomer har en Ph.D. i prehistorisk arkeologi fra Universitat Autònoma de Barcelona og en master i «Public Archaeology» fra University College London. Hun har arbeidet akademisk i Sverige, Nederland, Italia og Spania, og har deltatt i en rekke europeiske samarbeidsprosjekter.

Innenfor feltet kulturarvsforvaltning har hun blant annet jobbet med forvaltning av urbane arkeologiske kulturminner. Hun er opptatt av kjønn og materiell kultur, handlingskjeder (chaîne opératoire), keramisk håndverskunnskap og kulturlandskap.

Lenke til Laia Colomers side på Orcid

Utvalgte publikasjoner fra Cristin:

Utvalgte prosjekter