Torgrim Sneve Guttormsen

Torgrim Sneve Guttormsen

  • Avdelingsleder —
  • Forsker

Telefonnummer: 90899037

E-post: torgrim.guttormsen@niku.no

    Avdeling:
  • Kulturarv og samfunn

Torgrim Sneve Guttormsen er arkeolog (PhD) og forsker I/ seniorforsker, og har vært ansatt i NIKU siden 2001.

I løpet av sin tid i NIKU har han deltatt i en rekke forskningsprosjekter og oppdragsbaserte prosjekter rettet mot planlegging og forvaltning av kulturminner samt bruk av kulturminner som samfunnsressurs. Han har fra 1990-tallet og fremover deltatt på og vært leder for flere arkeologiske utgravninger og registreringer i Norge, samt på arkeologi- og kulturarvsprosjekter i Hellas, Italia og Oman. Hans primære forskningsinteresser i NIKU har vært oppdrag og forsking om kulturminner og deres omgivelser, særlig knyttet til kulturarv, miljøovervåking og planlegging, det vil si kulturminner som ressurs, verdi i policy/forvaltning og i samfunnet. Han er også opptatt av kulturminneforskning utfra sektorforvaltningens spesifikke utfordringer, derav problemstillinger om kulturminner i by og veihistoriske problemstillinger og samferdselsspørsmål.

Guttormsen ble ansatt i NIKU etter ferdig arkeologiutdannelse ved Universitetet i Oslo i 2001. Han har en doktorgrad i arkeologi med kulturarvsspørsmål i fokus fra universitetet i Gøteborg.

Siste publikasjoner fra Cristin: