Torgrim Sneve Guttormsen

Torgrim Sneve Guttormsen

  • Forsker

Telefonnummer: 90899037

E-post: torgrim.guttormsen@niku.no

    Avdeling:
  • Bygning

Torgrim Sneve Guttormsen (PhD) er arkeolog og seniorforsker (forsker I) ved Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU). I løpet av sin tid i NIKU har han deltatt i en rekke forsknings- og oppdragsprosjekter rettet mot planlegging og forvaltning av kulturarv og bruk av kulturarv som samfunnsressurs.

Fra 1990-tallet og utover har han deltatt i og ledet en rekke arkeologiske utgravninger og feltundersøkelser i Norge, samt deltatt ved arkeologiske og kulturarvbaserte prosjekter i Hellas, Italia, Oman og USA.

Guttormsen er æresprofessor ved University of Stirling, Centre for Environment, Heritage and Policy, i perioden 2021-2027. Han var også gjesteprofessor ved Center for Land and Cultural Resources Research ved Fudan University i Kina i perioden 2017-2022 og har vært gjesteforsker ved Center for Heritage and Museum Studies, Australian National University i 2019. Han har blant annet vært medredaktør for bøkene ‘Heritage and Sustainable Urban Transformations. Deep Cities’ (Routledge, 2020) og ‘Heritage, Democracy and the Public. Nordic Approaches’ (Routledge, 2016).

Guttormsen er nasjonal koordinator for the Association of Critical Heritage Studies – The Norwegian Chapter (ACHS-Norway). Han er medlem av the Scientific Committee for The European Journal of Creative Practices in Cities and Landscapes (CPCL), og av the Editorial Advisory Board of Conservation and Management of Archaeological Sites (CMAS).

Utvalgte publikasjoner fra Cristin:

Utvalgte prosjekter