Tukthusmuren i Oslo Sporene etter det gamle tukthuset i Oslo sentrum er et eksempel på fragmentert kulturarv.

DEEP CITIES/ CURBATHERI

Curating Sustainable URBAn Transformations through HERItage

Den fragmenterte kulturarven utgjør verdier som ved bedre konseptuell forståelse og forvaltningsstrategi brukes aktivt for å skape bærekraftige byer. Det handler om hvordan «den dype byen» (som et planleggingsstrategisk konsept relatert til «den grønne byen» og «den smarte byen»). Byens historiske lag og endringshistorie representert ved de fragmenterte sporene fra forskjellig tid, utgjør kulturarvsverdier for bevaring og tilrettelegging i byutviklingen.

Vårt hovedmål er å utvikle et forvaltningsverktøy for planleggere og beslutningstakere til bedre å forstå hvordan historisk endring kan håndteres i byutviklingen. Utviklingen av dette metodiske verktøyet vil være basert på sammenlignende analyser av den fragmenterte kulturarvens rolle i byutviklingen i Norge, Storbritannia, Italia og Spania. Et sentralt mål med metodeutviklingen er å ivareta deltakelse gjennom medvirkning fra offentligheten og ved digitale løsninger skape kommunikasjon og samhandling om forvaltning og bruk av en fragmentert kulturarv i byutviklingen.

Resultatet av prosjektet vil skape et grunnlag for å gjøre gjennomtenkte, faglige bevisste, valg i planprosessene, som for planleggere og forvaltere igjen vil skape en mer forutsigbar planleggingsprosess og en klar forvaltningsstrategi der en fragmentert kulturarv inngår i en bærekraftig byutvikling.

Partnerne i prosjektet er University College London, Università di Firenze, Universitat de Barcelona og University of Stirling.

Prosjektnettside: deepcities.eu

Instagram: Deep Cities

Prosjektleder: Torgrim Sneve Guttormsen

  • Status
    Under arbeid
  • Finansiert av
    JPI Cultural Heritage
  • Tidsperiode
    2020-2022

Siste nytt