Ted Grevstad-Nordbrock. Foto Jorid Martinsen, NIKU
Gjester NIKU Ted Grevstad-Nordbrock fra Iowa State University er gjesteforsker hos NIKU høsten 2022. Foto: Jorid Martinsen, NIKU

Amerikansk forsker gjester NIKU med prestisjefylt Fulbright-stipend

Høsten 2022 er Ted Grevstad-Nordbrock fra Iowa State University gjesteforsker hos NIKU. Oppholdet finansieres gjennom den prestisjefylte Fulbright-ordningen. Han jobber med temaene kulturarvspolitikk og administrasjon, og skal studere politikk og integrering knyttet til vern av historiske bygningsmiljøer i Oslo.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

Ted Grevstad-Nordbrock er associate professor (førsteamanuensis) ved Iowa State University innenfor fagområdene community and regional planning. Han har mottatt Fulbright-stipend for å gjeste NIKU i perioden august-desember 2022.

Under oppholdet i Oslo skal han jobbe med prosjektet “The Social Impacts of Heritage Policy: Gentrification and Displacement in Oslo.”

– I Oslo skal jeg se på hvordan immigrantgrupper involveres i planlegging og byutvikling i kulturhistoriske verdifulle områder, forteller Grevstad-Nordbrock.

I Oslo har immigranter ofte bosatt seg i områder med eldre bygninger som har vært mindre attraktive boområder for resten av befolkningen. I løpet av de siste tre tiårene ser vi flere eksempler på at historiske områder har blitt mer attraktive, gentrifisert, og med det har levekostnadene økt.

– Jeg er mindre opptatt av hvordan bygninger bevares i seg selv, men mer i de sosiale og økonomiske dimensjonene ved historiske bygningsmiljøer, forteller han videre.

Skal delta i NIKU-ledet forskningsprosjekt

Grevstad-Nordbrock skal også delta i det pågående forskningsprosjektet Curbatheri – Deep Cities. Her studerer forskere hele Europa ivaretakelse av historiske fragmenter som en del av byutviklingen i fem europeiske byer.

Avdelingsleder for Kulturarv og samfunn i NIKU, Torgrim Sneve Guttormsen, mener det blir interessant med gjesteforskerens perspektiv inn i NIKUs pågående prosjektet.

– For NIKUs del håper vi at Ted vil bidra inn i forskningsprosjektene våre, slik som Curbatheri – Deep Cities, og i de forskningskollegiale diskusjonene vi har i KoS og i NIKUs fagavdelinger ellers, sier Sneve Guttormsen.

Grevstad-Nordbrock vil også kunne bistå fagfolk i NIKU med muligheter for å søke Fulbright-stipend og annen søknadsvirksomhet.

Les mer om Ted Grevstad-Nordbrock på Iowa State University’s hjemmeside.