Den dype byen

Den dype byen

Arkeologi som konsept i byplanlegging

Byens arkeologi handler om noe mer enn utgravninger og å finne ting skjult i byens dype historiske lag. Arkeologi i by, og i utvidet forstand endringshistorie, viser til en måte å tenke med og reflektere om fortidens begreper, som vil kunne stimulere til en diskusjon om hvordan fortiden kan brukes som et konsept for byplanleggere i byutviklingen. I dette prosjektet undersøkes kulturarv forbundet med teoretiske konsepter som forfall, collage, palimpsest og stratigrafi og anvendelsen av disse konseptene i design av arkitektur, plasser og miljøer i byen.

Prosjektet analyserer også praksisfeltet av hvordan fragmenterte fortiddspor er ‘forhandlet’ inn i byprosjekter og hvordan publikum (resepsjonen) reagerer på resultatene av disse prosjektene. Prosjektet belyser hvordan endringshistorie inngår som planleggingsverktøy og begrunnelsene for de valg som blir gjort når den dype byen trekkes inn i byplanlegging.

Ansvarlig: Torgrim Sneve GuttormsenReferanser

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    NIKU
  • Tidsperiode
    2016-2018

Nyheter og aktiviteter

Ny antologi om «den dype byen»

NIKUs Torgrim Sneve Guttormsen og Grete Swensen har sammen med Kalliopi Fouseki fra University College of London vært redaktører for antologien "Heritage and Sustainable Urban Transformation". Her bruker ulike forskere konseptet «den dype byen» som verktøy for ta vare på spor fra fortiden i byplanleggingen.