Fengselsmuren

Hvordan oppfattes ruinbevaring av folk i byen?

NIKU-forskere undersøker hvordan ruinbevaring oppfattes av folk i byen gjennom intervjuer i Tukthuskvartalet

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

Kulturminnevern i dagens byer handler om å bevare bygninger, plasser, gater og historiske kvartaler som gir et helhetlig historisk bilde fra fortiden.

Likevel preges dagens byer i stor grad av historisk endring, der gammelt har måtte vike for det nye, og hvor fragmentene står igjen som ruiner og arkeologiske spor etter byens mange lag av historie.

Tukthusmuren

Et eksempel på et slikt kulturminne er ‘tukthusmuren’, sentralt i Oslo, som er de siste gjenværende sporene etter Christiania Tugthus og Landsfængsel for kvinder.

Har denne muren, som utsagn om en svunnen tid, noen verdi for folk i dag, eller virker den kun malplassert og meningsløs?

Undersøkelsen gjøres av forskerne Torgrim Sneve Guttormsen og Véronique Karine Simon

Mer om dette kan du lese i bloggen Ruiner i dagens bybilde

En del av forskningsprosjektet Den dype byen