Fløttmannsplassen – Steder er konstant i endring, og det er interessant å se hvilke deler av fortiden som får plass i den moderne byen, sier Grete Swensen. Her fra Fløttmannsplassen i en av Bergens nyere bydeler.

I Bergens nye bydeler er industrihistorien et salgsargument

Hva er historiens plass i moderne byutvikling? Det har Grete Swensen fra NIKU sett på i en ny forskningsartikkel. Hun analyserer hvordan tidligere industriområder i Bergen omformes til bolig- og næringsstrøk, og hvordan stedshistorien formidles i disse byområdene.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken

I Bergen har det i løpet av de siste årene vokst frem flere nye bolig- og næringsområder sentralt i byen. Disse områdene – Solheimsviken, Småpudden og Nye Lakesvåg – er alle steder som har vært preget av industri opp til kort tid tilbake.

ArtikkelforfatterenGrete Swensen er etnolog og forsker i NIKUs avdeling for kulturarv og samfunn.

Byen bærer med seg spor av historien

I disse tre utviklingsprosjektene har industrielle kulturminner blitt integrert på ulike vis. Swensen har sett på hvordan dette gjøres i praksis. I artikkelen deler Swensen gjenbruken av historien inn i følgende kategorier; Navngiving, kontrastering av gamle og nye bygg, bruk av historiske fragmenter som gis ny symbolsk betydning, konvertering av gamle funksjoner til moderne konstruksjoner, og rekonstruering av skjulte historiske spor.

Et område kan gjøres attraktivt med hjelp av kulturhistorie, og mange utviklere bruker kulturminner som en ressurs. Steder er konstant i endring, og det er interessant å se hvilke deler av fortiden som får plass i den moderne byen, sier Swensen

Artikkelen er et kapittel i antologien ‘Heritage and Sustainable Urban Transformations. Deep Cities’, der «den dype byen» er en fellesnevner som knytter artiklene sammen. Begrepet «den dype byen» er et verktøy for å få frem at et sted alltid bærer med seg spor av historien. I Swensens artikkel handler «den dype byen» ikke om alder eller kronologisk historie, men om hvordan det samme stedet preges av flere tidsperioder og bruksmåter samtidig.  Det gir anledning til å betrakte byen som en enhet i kontinuerlig endring.

En lengre tekst om artikkelen kan leses på forskning.no.