Referanser for delprosjektet Den dype byen: Arkeologi som konsept i byplanlegging som er en del av NIKUs strategiske instituttsatsing  – BY-SIS.

_______________________________________

Guttormsen, T.S. (2016). Den dype byen. Blogg. Forskning.no 12.oktober 2016:  (populærvitenskapelig formidling)

Fouseki, K., Guttormsen, T.S. og Swensen, G. (2016). Organized session: “Urban Heritage: Critical Theoretical and Methodological Perspectives I” på ACHS 2016 – What does heritage change? Montreal, Canada, Jun 03 to June 08, 2016.

Guttormsen, T.S. (2016). Using Deep History in Urban Planning: Urban Archaeology asCultural Product. Foredrag holdt i sesjonen “Urban Heritage: Critical Theoretical and Methodological Perspectives I” på ACHS 2016 – What does heritage change? Montreal, Canada, Jun 03 to June 08, 2016.

Guttormsen, T.S. (2017). Archaeology as Conceptual Tool in Urban Planning: Deep Urban Heritage in the Making of Future Urban Environments. Forelesning ved Fudan University, Shanghai, Kina. November 28, 2017.