Monica Kristiansen

  • Arkeolog

Telefonnummer: 97083320

E-post: monica.kristiansen@niku.no

    Avdeling:
  • Digital arkeologi

Monica Kristiansen er arkeolog i NIKU.

Monica har arbeidet i NIKU siden 2012, og jobber hovedsakelig med arkeologisk geofysikk, GIS og digital dokumentasjon av kulturminner. Hun har tidligere arbeidet som feltarkeolog for NIKUs kontor i Tønsberg og har bred erfaring fra overvåkning, sjakting og utgravninger av middelalderske bykontekster og kirkegårder.

Kristiansen har tidligere hatt kortere engasjementer som feltarkeolog ved Universitetet i Tromsø og Tromsø Museum – Universitetsmuseet.

Monica har mastergrad i arkeologi fra Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, samt en mastergrad i Cultural Heritage Studies fra Glasgow Caledonian University, UK.

Utvalgte publikasjoner fra Cristin: