Vibeke Vandrup Martens

  • Arkeolog —
  • Forsker

Telefonnummer: 92466628

E-post: vibeke.martens@niku.no

    Avdeling:
  • Arkeologi

Vibeke Vandrup Martens er arkeolog og forsker (Forsker II) og har vært ansatt i NIKU siden 2006.

Hun forsker på bevaringsforhold for kulturlag, geoarkeologi og in situ bevaring, og har tatt doktorgrad i geoarkeologi ved Vrije Universiteit i Amsterdam. Hun har jobbet i forskningsprosjektene ”Archaeological Deposits in a Changing Climate. In Situ Preservation of Farm Mounds in Northern Norway” (InSituFarms) og ”In Situ Site Preservation of Archaeological Remains in the Unsaturated Zone” (In Situ SIS). Martens utfører miljøovervåkingsprosjekter både i og utenfor byene og foretar utgravninger i middelalderbyene.

For tiden jobber hun mest med hvordan klimaforandringer påvirker bevaringsforhold for kulturminner, som leder av det tverrvitenskapelige forskningsprosjektet CULTCOAST finansiert av MILJØFORSK-programmet i Norges Forskningsråd.

Martens har publisert artikler om kulturlagsovervåking, landbebyggelse i middelalderen og om middelalderkeramikk. Hun deltar aktivt i faglige internasjonale konferanser og er i redaksjonen for Collegium Medievale.

Martens er utdannet middelalderarkeolog fra Lunds Universitet og Aarhus Universitet. Hun har tidligere arbeidserfaring fra Kulturen i Lund, Københavns Bymuseum, Ålands Landskapsstyrelse, Kulturhistorisk museum (UiO) og Vestfold fylkeskommune.

Utvalgte publikasjoner fra Cristin:

Utvalgte prosjekter

Artikler