Kulturlagsprofil, Saurbekken, Harstad, med installert overvåkingsutstyr. VVM/NIKU
Kulturlagsprofil Fra Saurbekken, Harstad, med installert overvåkingsutstyr. Foto: Vibeke Vandrup Martens, NIKU

Miljøovervåkingsprogram i middelalderbyene (MABYMOV)

NIKU gjennomfører miljøovervåking av kulturlag i utvalgte middelalderbyer (MABYMOV).

Dette er et langvarig prosjekt for miljøovervåking av parametere som påvirker fortsatt bevaring av kulturlag, og hvilke konsekvenser dette har i et kort- og langtidsperspektiv.

Miljøovervåking:

 • gir kunnskap og oversikt over miljøtilstande
 • skaffer faktagrunnlag for bærekraftig politikkutforming, forvaltning og næringsutvikling, og bidrar til bevissthet om miljøet
 • gir datagrunnlag for miljøforskning og mulighet for å oppdage og forebygge miljøproblemer
 • er nødvendig for å kunne utvikle, evaluere og følge opp mål, tiltak og virkemidler i miljøvernpolitikken

Prosjektene avgrenses av grensen for de automatisk fredete områdene i middelalderbyene.

Dette prosjektet har fokus på Vågsbunnen i Bergen, Tønsberg og Trondheim og finansieres av Riksantikvaren. NIKUs samarbeidspartner er COWI.

Prosjektleder hos NIKU er Vibeke Vandrup Martens.

 • Status
  Under arbeid
 • Oppdragsgiver
  Riksantikvaren
 • Tidsperiode
  2018-

Nyheter og aktiviteter