Kulturlagsprofil, Saurbekken, Harstad, med installert overvåkingsutstyr. VVM/NIKU
Kulturlagsprofil Fra Saurbekken, Harstad, med installert overvåkingsutstyr. Foto: Vibeke Vandrup Martens, NIKU

Miljøovervåking av kulturlag

NIKU gjennomfører miljøovervåkingsprogrammet: Status og tilstandsovervåking av kulturlag i utvalgte middelalderbyer (MABYMOV).

Målet med miljøovervåking av kulturminner er å skaffe et godt kunnskapsgrunnlag for tiltak og politiske beslutninger, og å sikre befolkningen rett til informasjon om kulturminnenes tilstand i tråd med nasjonale mål.

Miljøovervåking skal også gi myndighetene kompetanse til å sette i gang tiltak for å vedlikeholde eller forebygge forringelse av viktig kulturminneverdier, og evaluere virkningen av slike tiltak.

Dette prosjektet har fokus på Vågsbunnen i Bergen, Tønsberg og Trondheim og finansieres av Riksantikvaren. NIKUs samarbeidspartner er COWI.

Prosjektleder hos NIKU er Vibeke Vandrup Martens.

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Riksantikvaren
  • Tidsperiode
    2018-

Nyheter og aktiviteter