Sveinung Krokann Berg

  • Forsker

Telefonnummer: 90501836

E-post: sveinung.berg@niku.no

    Avdeling:
  • Bygning

Sveinung Krokann Berg er samfunnsgeograf og forsker i avdeling for Kulturarv og samfunn.  Bergs forskning er knyttet til hvordan kulturarv verdsettes som samfunnsgode og vurderes i et samfunnsnytteperspektiv med fokus på hvordan det eksisterende bylandskapet kan bidra til innovasjon og nyskaping og representere både kulturell og økonomisk verdi.

Berg har vært i NIKU siden 2006 og har tidligere arbeidet 10 år i Oslo kommune som planlegger tilknyttet Plan- og bygningsetaten, Rådhuset og Byantikvaren.

Berg har deltatt i en rekke forskningsprosjekter og utredningsoppgaver for forskningsrådet, statlig og kommunal forvaltning samt private aktører og har bred erfaring med planprosesser og gjennomføring av utviklingsprosjekter.  

Utvalgte publikasjoner fra Cristin:

Utvalgte prosjekter