Ingeborg Sæhle

  • Arkeolog —
  • Utgravningsleder

Telefonnummer: 469 58 499

E-post: ingeborg.sahle@niku.no

    Avdeling:
  • Arkeologi

Ingeborg er ansatt ved NIKU Trondheim, og er utgravningsleder ved utgravningene i Søndre gate 9-11.

Hun har en mastergrad i forhistorisk arkeologi fra Københavns Universitet, ferdiggjort i 2015.

Ingeborg har siden 2010 arbeidet som arkeolog i Danmark, hovedsakelig som feltarkeolog ved Københavns Museum, hvor hun har opparbeidet kompetanse innen urban arkeologi og kompleks stratigrafi. Hun har også arbeidet som feltarkeolog for Roskilde Museum og Kroppedal Museum, og har bred erfaring med flateavdekking og utgraving av jernalder- og middelaldersekvenser.

Ingeborg har siden 2012 vært engasjert i danske forskningsprosjekter i Jordan og Iran. Prosjektene har som mål å studere overgangen fra Paleolitikum til Neolitikum i marginalområder gjennom et fødevareperspektiv. Hennes deltagelse i prosjektene inkluderer utgraving og stratigrafi i felt, og etterfølgende tekno-typologiske studier av flintmaterialet.

Øvrig erfaring inkluderer kulturminneforvaltning ved den danske Kulturstyrelsen, knyttet til saksbehandling av automatisk fredede kulturminner.

Utvalgte prosjekter