Ingeborg Sæhle

  • Arkeolog —
  • Seniorrådgiver —
  • Utgravningsleder

Telefonnummer: 469 58 499

E-post: ingeborg.sahle@niku.no

    Avdeling:
  • Arkeologi

Ingeborg er ansatt ved NIKU Trondheim, og har vært utgravningsleder ved flere av de store utgravningene i Trondheim de siste årene. Akkurat nå er hun prosjektleder for de arkeologiske utgravningene i Dronningens gate 10 (Posthuset).

Hun har en mastergrad i forhistorisk arkeologi fra Københavns Universitet, ferdiggjort i 2015.

Ingeborg har jobbet for NIKU siden 2016, og før det arbeidet hun som arkeolog i Danmark. Arbeidet i Danmark var hovedsakelig som feltarkeolog ved Københavns Museum og Roskilde Museum, hvor hun opparbeidet seg kompetanse innen urban arkeologi og kompleks stratigrafi.

Ingeborg deltar i forskningsprosjektet Urban Origins, som har til formål å kaste nytt lys over oppkomsten av de norske middelalderbyene. Hennes arbeidspakke tar for seg materielle manifestasjoner av makt og maktstrukturer ved blant annet å analysere de store landgjenvinningsprosjektene som var karakteristiske for flere av de store middelalderbyene.

Utvalgte prosjekter