Kjøpmannsgata 36-38
Kjøpmannsgata 36-38 Området i Kjøpmannsgata hvor det skal foretas arkeologiske undersøkelser

Kjøpmannsgata 36-38 i Trondheim

På oppdrag fra Riksantikvaren skal NIKU i perioden juni-november 2019 utføre  arkeologiske undersøkelser av Kjøpmannsgata 36-38 i Trondheim.

Området ligger i det automatisk freda kulturminnet middelalderbyen Trondheim, og undersøkes i forbindelse med nybygg på tomta. Kjøpmannsgata 36-38 skal blant annet huse Kjøpmannsgata Ung Kunst, et kommende kunsthus med utstillingslokaler for uetablerte kunstnere.

NIKUs arkeologer håper blant annet å finne spor etter byens tidlige strandområde og vik,  bosetningsaktivitet og metallhåndverkog på denne måten få ny og utfyllende kunnskap  om Trondheim på 1000-tallet og videre utover i middelalderen.

Da grunnen i området har et høyt innhold av sand og sannsynligvis dårlige bevaringsforhold, vil naturvitenskapelige metoder som mikromorfologi og paleobotanikk være en vesentlig del av undersøkelsene.

Resultat fra undersøkelsene vil deles jevnlig på Facebook-gruppa «Arkeologi i Trondheim».

Prosjektleder: Silje Sandø Rullestad

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Riksantikvaren
  • Tidsperiode
    2019-

Siste nytt

En ukjent del av Trondheims historie avdekket

Siden i sommer har arkeologer fra NIKU jobbet på tomta i Kjøpmannsgata 36-38. Denne delen av Trondheims middelalderby har lenge vært et område man har visst lite om. De arkeologiske undersøkelsene har avdekket spor etter boliger, mulig dyrehold og en kirkegård, og til sammen har vi nå et mye mer helhetlig bilde av middelalderbyen.