Kjøpmannsgata 36-38
Kjøpmannsgata 36-38 Området i Kjøpmannsgata hvor det skal foretas arkeologiske undersøkelser

Kjøpmannsgata 36-38 i Trondheim

På oppdrag fra Riksantikvaren skal NIKU i perioden juni-oktober gjøre arkeologiske undersøkelser av Kjøpmannsgata 36-38 i Trondheim.

Området ligger i det automatisk freda kulturminnet middelalderbyen Trondheim, og undersøkes i forbindelse med nybygg på tomta. Kjøpmannsgata 36-38 skal blant annet huse Kjøpmannsgata Ung Kunst, et kommende kunsthus med utstillingslokaler for uetablerte kunstnere.

NIKUs arkeologer håper blant annet å finne spor etter byens tidlige strandområde og vik,   bosetningsaktivitet og metallhåndverkog på denne måten få ny og utfyllende kunnskap  om Trondheim på 1000-tallet og videre utover i middelalderen.

Da grunnen i området har et høyt innhold av sand og sannsynligvis dårlige bevaringsforhold, vil naturvitenskapelige metoder som mikromorfologi og paleobotanikk være en vesentlig del av undersøkelsene.

Arbeidet starter 3. juni og varer til 9. oktober. Resultat fra undersøkelsene vil deles jevnlig på Facebook-gruppa «Arkeologi i Trondheim».

Prosjektleder: Silje Sandø Rullestad

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Riksantikvaren
  • Tidsperiode
    2019-

Siste nytt