Silje Sandø Rullestad

  • Arkeolog —
  • Seniorrådgiver

Telefonnummer: 402 86 440

E-post: silje.rullestad@niku.no

    Avdeling:
  • Arkeologi

Silje Sandø Rullestad er ansatt ved NIKU Trondheim, og har blant annet vært feltleder ved Torvet-prosjektet i 2016 og 2017.

Silje har en mastergrad i arkeologi fra Universitetet i Oslo med avhandlingen «Den norrøne jernaldersmeden i tekst og kontekst». I tillegg har hun mellomfag i historie fra NTNU.

Hun har arbeidet som feltarkeolog siden 2007, og har jobbet ved Hedmark, Sør- Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommuner, samt ved utgravningsprosjekter ved KHM og NTNU Vitenskapsmuseet. Silje har bred erfaring fra flateavdekkinger og kulturminner hovedsakelig fra jernalder. Hun har også vært ansatt ved NTNU Vitenskapsmuseets REVITA-prosjekt, hvor hun hadde ansvar for registrering og ompakking av det humanosteologiske materialet fra byarkeologiske undersøkelser. I tillegg har hun arbeidet med katalogisering av forhistorisk materiale i museets arkeologiske samling.

Utvalgte prosjekter