Feltleder GIS Guro Skogvold overvåker den maskinelle fjerningen av moderne masser innenfor tiltaksområdet.
Undersøkelser ved Dronningens gate 10 og Apotekerveita Feltleder GIS Guro Skogvold overvåker den maskinelle fjerningen av moderne masser innenfor tiltaksområdet. Foto: Ingeborg Sæhle, NIKU

Arkeologiske undersøkelser i Dronningens gate 10 og Apotekerveita

I forbindelse med etableringen av Nye Hjorten Teater i Trondheim skal NIKUs arkeologer grave ut bakgården til det gamle hovedposthuset i Dronningens gate, samt deler av gateløpet i Apotekerveita.

Tiltaksområdet ligger i den nordlige utkanten av middelalderbyen, og området har hovedsakelig vært brukt til agrar virksomhet fra 1000-tallet og frem til senmiddelalderen. Ved hjelp av naturvitenskapelige analyser håper prosjektet å avdekke hva som har blitt dyrket på stedet opp gjennom tiden.

Dagens Apotekerveita er den siste gjenværende resten av et gateløp fra middelalderen kalt Langstrete, som etter 1598 endret navn til Bredegade. Prosjektet har potensiale til å kartlegge det gamle gateløpets plassering og alder, og således gi ny kunnskap om middelalderens gatenett.

Prosjektleder: Ingeborg Sæhle

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    Trondheim Postgård DA (E. C. Dahls Eiendom)
  • Tidsperiode
    2022