Chris McLees

Chris McLees

  • Archaeologist —
  • Arkeolog —
  • Forsker

Telefonnummer: 40494415

E-post: chris.mclees@niku.no

    Avdeling:
  • Arkeologi

Chris McLees er arkeolog og forsker, og har vært i NIKU siden 1995.

Som ansatt ved NIKUs kontor i Trondheim er hans hovedarbeidsområde planlegging og gjennomføring av arkeologiske undersøkelser og registreringer i middelalderbyen Trondheim og omegn. Han har vært prosjektleder og feltleder for flere byarkeologiske undersøkelser i Trondheim, Tønsberg og Tromsø, samt ledet kirkeutgravninger og kirkegårdsregistreringer i Sør-Trøndelag, Nordland og Møre og Romsdal. Han har vært rådgiver for undersøkelser i verdensarvstedet bergstaden Røros. I 2009 ble han tildelt et doktorgradstipend tilknyttet et større NFR-finansiert forskningsprosjekt ledet av NIKU (The post-medieval archaeological resource in and around Norwegian towns: heritage potential, protection and management) der hovedmålet var å belyse forsknings- og forvaltningsmessige aspekter av etterreformatorisk/nyere tids arkeologi i Norge.

McLees sine publikasjoner omhandler flere emner innenfor historisk arkeologi: blant annet spill, klosterarkeologi, metallhåndverk, utmyntning, arkeologisk teori og metode, de store utgravningene i Erkebispegården i Trondheim og Tønsbergs havneområde, samt forvaltning av og forskning på nyere tids arkeologi. I tillegg har han skrevet om spor etter forhistorisk bosetning i Trondheims bygrunn.

Før han ble ansatt i NIKU, hadde McLees flere års erfaring med arkeologisk feltarbeid i både Norge og utlandet. Han er utdannet arkeolog ved The Queen’s University i Belfast, og har en doktorgrad i historisk arkeologi fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim.

Utvalgte publikasjoner fra Cristin: