David Hill

  • Arkeolog —
  • Forsker

E-post: david.hill@niku.no

    Avdeling:
  • Arkeologi

Publikasjoner registrert i Cristin

David Hill er arkeolog og forsker II ved NIKUs kontor i Tønsberg. Hans oppgaver er som prosjektleder, saksbehandler og utgravningsleder knyttet til arkeologiske undersøkelser i middelalderbyer, kirker, borger og klostre, og utvikle forskningstemaer knyttet til middelalderen.

Han har lang erfaring med forskning og forvaltningsprosjekter på Østlandet. David har arbeidet ved Kulturhistorisk museum, og fylkeskommunene i Akershus, Vestfold og Telemark. David har vært aktiv i felt og har bygget seg opp en kompetanse innenfor alle tidsperioder fra yngre steinalder til middelalder. David var ansatt som GIS-medarbeider ved Gråfjellprosjektet som hadde faglig fokus på utmarksarkeologi og særlig jernvinner. David har deltatt i middelalderutgravninger i Oslo (Sørenga), og i Tønsberg (Nedre langgate 43).

David har mastergrad (MPhill) fra senter for Nordisk vikingtid og middelalder ved UIO,  hvor han leverte en avhandling om de øst-norske middelalderbyene med tittelen: Medieval Towns and the Rural Economy In Eastern Norway: Central Place Theory, Settlement and Taxation AD 1000 – AD 1350.

Med sin bakgrunn i GIS (innmåling, digitale hjelpemidler, database og digitale kart) var David Ph.d. stipendiat ved Kulturhistorisk Museum og deltok i Metropolis-prosjektet ved Izmir, Tyrkia. David forsvarte sin avhandling med tittel: Urbanisation and settlement in western Asia Minor: Ionia and Metropolis in the Torbalı Plain, a GIS approach i 2016. Forskningen resultert i ny kunnskap om den antikke regionien Ionia, og er publisert I flere internasjonale tidsskrifter og monografier.

David deltok i Thanatos Projektet (IAKH, UIO) ved oldtidsbyen Hierapolis i vest Tyrkia, og har registrert og målt inn den østlige nekropolen som består av mer enn 700 gravmonumenter fra det andre århundre e. Kr (Kaisertid), samt graver og strukturer fra bysantinsk tid (middelalder). Han har også arbeidet ved Tegea prosjektet i Arkadia i Hellas hvor han var ansvarlig for digital dokumentasjon ved utgravninger fra 2011-2013 og feltkurs for danske og norske studenter.

David har fra 2011–2019 drevet forskning ved Kastro Apalirou på øya Naxos i Hellas. Apalirou er en ny bydannelse fra ca. 650 som var i bruk fram til ca. 1220. Byen er unik i europeiske sammenheng med bevarte bygningsrester fra den mellom Bysantinske periode. Prosjektet er et samarbeid mellom Det Norske Institutt i Athen, UIO (IAKH og KHM), Greske forvaltningsmyndigheter, og universitetene i Edinburgh og Newcastle. Prosjektet har publisert en rekke artikler internasjonalt og en monografi i 2017 med tittel: Naxos and the Byzantine Aegean: Insular Responses to Regional Change. Papers and Monographs from the Norwegian Institute at Athens Vol 7.

David deltar jevnlig i workshops og konferanser både i Norge og utlandet.