Joar Skrede

 • Forsker —
 • Sosiolog

Telefonnummer: 91756866

E-post: joar.skrede@niku.no

  Avdeling:
 • Digital arkeologi

Joar Skrede er sosiolog (ph.d.) og forsker I ved NIKU. Han arbeider primært med kulturarvstudier, diskursstudier og byforskning – ofte i kombinasjon. Skrede har publisert en rekke vitenskapelige arbeider, nasjonalt og internasjonalt, innen temaer som:

 • Forholdet mellom eksperter og lekfolk innen kulturarvspørsmål
 • Komparative sammenstillinger av metoder innen kulturarvstudier
 • Affektive og emosjonelle sider ved kulturarv – både i teoretisk og empirisk forstand
 • Tekstuelle, visuelle og materielle representasjoner (multimodal kritisk diskursanalyse, sosialsemiotikk)
 • Kulturdrevet byutvikling, historiske omgivelser og stedsidentitet
 • Bærekraftig byutvikling (med spesiell vekt på kulturell bærekraft)
 • Økosystemtjenester (med spesiell vekt på kulturelle tjenester)
 • Vitenskapsteori (med spesiell vekt på kritisk realisme)

Utvalgte publikasjoner fra Cristin: