Joar Skrede

  • Forsker —
  • Sosiolog

Telefonnummer: 91756866

E-post: joar.skrede@niku.no

    Avdeling:
  • Kulturarv og samfunn

Publikasjoner registrert i Cristin

Joar Skrede er sosiolog og forsker I ved NIKU. Han er opptatt av kulturanalyse i bred forstand, med spesiell vekt på forholdet mellom kultur og økonomi. Hans empiriske studier handler blant annet om hvordan kulturarv og kulturminner brukes til byutviklingsformål.

Skrede har doktorgrad fra Aalborg Universitet (2014). I avhandlingen “The Value of Culture. Discourse Approaches to Culture, Capital and Urban Change” analyserer Skrede debatten som fulgte i kjølvannet av beslutningen om å flytte flere museer i Oslo, samt hvordan kultur relateres til begrepet bærekraftig utvikling. Han har også studert politisk retorikk som argumenterer for et bedre samarbeid mellom kultur og næring for å skape økonomisk vekst. Skrede er opptatt av de intrikate mekanismene som utspilles mellom kulturelle, økonomiske og politiske interesser. Hans arbeider befinner seg i skjæringspunktet mellom kultursosiologi, diskursstudier og «urban studies».

Skrede har tidligere vært ansatt ved Høgskolen i Oslo og Akershus.