Knut Paasche

  • Avdelingsleder —
  • Forsker

Telefonnummer: 99511510

E-post: knut.paasche@niku.no

    Avdeling:
  • Digital arkeologi

Knut Paasche er arkeolog og forsker ved NIKU, og er leder for avdeling Digital arkeologi. Han er Magister i Nordisk arkeologi med hovedvekt på middelalder og har en doktorgrad på tema dokumentasjon og rekonstruksjon av arkeologiske objekter med en rekonstruksjon av Tuneskipet som eksempel.

Paasche har jobbet aktivt som arkeolog i mer enn 30 år, derav fire år som fylkesarkeolog i Buskerud fylkeskommune, og nå sist 14 år som avdelingsleder på NIKU. Han har ledet en rekke arkeologiske utgravnings- og registreringsprosjekter rundt om i landet. Han har erfaring fra både steinalder, bronsealder, jernalder og middelalder, med hovedvekt på registrering av automatisk fredete kulturminner i utmark, samt middelalderske byutgravninger.

Paasche har jobbet fire år med emnet skipsarkeologi og vikariert som samlingsansvarlig på Vikingskipshuset i Oslo.

I tillegg til å lede en rekke Forskningsrådsfinansierte prosjekter som «1537» og «Gårdshaugprosjektet» har Paasche blant annet ledet et forskningsprosjekt på ny dokumentasjon og rekonstruksjon av Osebergskipet.

Nåværende forskningsfokus er først og fremst på metodiske tilnærminger til arkeologifaget, derav mulighetene tekniske nyvinninger gir for å forbedre feltdokumentasjon: satellittopptak, elektronisk skanning og geofysiske metoder. Paasche leder blant annet den norske delen av forskningsprosjektet “Ludwig Boltzmann Institute for Archaeological Prospection and Virtual Archaeology”, samt det Forskningsrådsfinansierte prosjektet “Viking Nativity: Gjellestad Aacross Borders”.

Utvalgte publikasjoner fra Cristin:

Utvalgte prosjekter

Artikler

Ny publikasjon bringer Tuneskipet ut i verden

Tuneskipet ble funnet allerede i 1867, men hvordan det så ut og hvilken bruk det har hatt var lenge et mysterium. Over 150 år etter skipsfunnet lagde arkeolog og forsker Knut Paasche en digital rekonstruksjon av skipet som ga svar på mange av gåtene.