Knut Paasche, NIKU

Knut Paasche

  • Avdelingsleder —
  • Forsker

Telefonnummer: 99511510

E-post: knut.paasche@niku.no

    Avdeling:
  • Digital arkeologi

Publikasjoner registrert i Cristin

Knut Paasche er arkeolog og forsker ved NIKU.

Paasche har jobbet aktivt som arkeolog i mer en 25 år, derav fire år som fylkesarkeolog i Buskerud fylkeskommune. Han har ledet en rekke arkeologiske utgravnings- og registreringsprosjekter rundt om i landet. Han har erfaring fra både steinalder, bronsealder, jernalder og middelalder, med hovedvekt på registrering av automatisk fredete kulturminner i utmark, samt middelalderske byutgravninger.

I tillegg har han jobbet fire år med emnet skipsarkeologi og vikariert som samlingsansvarlig på Vikingskipshuset i Oslo.

I senere tid har Paasche, i tillegg til lage et nytt rekonstruksjonsforslag til Tuneskipet, blant annet ledet et forskningsprosjekt på ny dokumentasjon og rekonstruksjon av Osebergskipet.

Nåværende forskningsfokus er først og fremst på metodiske tilnærminger til arkeologifaget, derav mulighetene tekniske nyvinninger gir for å forbedret feltdokumentasjon: satellittopptak, elektronisk skanning og geofysiske metoder. Paasche leder blant annet den norske delen av forskningsprosjektet “Ludwig Boltzmann Institute for Archaeological Prospection and Virtual Archaeology”, samt det Forskningsrådsfinansierte Miljø 2015-prosjektet “1537 kontinuitet eller brudd”.

Paasche er Magister i Nordisk arkeologi med hovedvekt på middelalder. Paasche har en doktorgrad på tema dokumentasjon og rekonstruksjon av arkeologiske objekter med en rekonstruksjon av Tuneskipet som eksempel.

Artikler