En georadar har avdekket spor av et vikingskip og en rekke gravhauger og hus fra jernalder ved Jellhaugen i Halden kommune.
Skipet Slik fremstår skipsgraven i georadardataene. Foto: NIKU»

Gjellestadskipet

En georadar fra Norsk insitutt for kulturminneforskning (NIKU) avdekket i 2018 spor av et vikingskip og en rekke gravhauger og hus fra jernalder ved Jellhaugen i Halden kommune.

Arkeologene fra NIKU påviste i tillegg flere hus og gravminner – noen av dem svært store – ved hjelp av georadar.

Arkeologene har benyttet en motorisert georadar ved Jellhaugen. Teknologien er utviklet av NIKU i samarbeid med flere internasjonale partnere som er organisert i the Ludwig Boltzmann Institute for Archaeological Prospection and Virtual Archaeology (LBI ArchPro).

Vikingskipsfunnet ligger i dag rett under matjorden på ca. en halv meters dyp og tegner seg i datamaterialet som en stor, klar skipsformet struktur innenfor en større sirkel. Det er sannsynligvis bare sporene etter den sentrale delen av skipet som nå er synlig ved hjelp av georadar, mens for- og akterstevn ser ut til å være borte.

Avtrykket av skipet på Viksletta er i seg selv hele 20 meter langt. Kulturhistorisk museum gravde ut restene av skipet i 2020-21.

For spørsmål om skipet ta kontakt med Knut Paasche.

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Østfold fylkeskommune/ NIKU
  • Tidsperiode
    2018-2019

Siste nytt om skipsfunnet

Langhus på 60 meter funnet med georadar nær Gjellestadskipet

Ved Gjellestad i Halden har NIKU funnet et langhus på nær 60 meter, samt en rekke andre bygninger og graver. Funnet bekreftet det forskerne allerede trodde – stedet der skipsfunnet ble gjort i 2018 har vært et sentralt sted i jernalder og vikingtid. Nå begynner forskningsprosjektet som skal gi svar på gåtene i Gjellestads historie.