Slik fremstår skipsgraven i georadardataene. Foto: NIKU
Slik fremstod skipsgraven i georadardataene. Foto: NIKU

Bekreftet at Gjellestadskipet er fra vikingtid

Gjellestadskipet er helt tydelig fra vikingtiden, kunne Kulturhistorisk museum fortelle i dag. – Det er gledelig at undersøkelsene beviser hypotesene fra da vi fant skipet med georadar i 2018, sier Knut Paasche, som leder NIKUs avdeling for digital arkeologi.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken

Da NIKU i 2018 ved hjelp av georadar fant spor etter et skip på Gjellestad i Østfold, var det en verdensnyhet. I dag ble resultatene fra de foreløpige arkeologiske undersøkelsene gjennomført av Kulturhistoriske museum og Østfold fylkeskommune offentliggjort.

Konklusjonen er treet skipet er bygget av er felt mellom slutten av 700-tallet og begynnelsen av 900-tallet, og skipet tilhører da tidlig vikingtid. Knut Paasche, som i tillegg til å lede NIKUs avdeling for digital arkeologi har en doktorgrad i vikingskip, er begeistret.

– Vi fikk rett! Helt siden NIKU oppdaget skipsfunnet har vi pekt på at dette måte være vikingtid. Både formen på skipet og plasseringen av funnet sett i sammenheng med de andre tidligere skipsfunnene ved Oslofjorden, har pekt mot vikingtid. Det er gledelig å få dette bekreftet gjennom de dendrokronologiske dateringene.

Lars Gustavsen, som sammen med Erich Nau fant skipet, er fornøyd med å se at det er såpass godt samsvar mellom de arkeologiske utgravningene og de geofysiske resultatene.

– Dette viser at georadar er et godt verktøy for påvisning av arkeologiske strukturer under bakken, og derfor et viktig verktøy for kulturminneforskningen og -forvaltningen.

En georadar fra Norsk insitutt for kulturminneforskning (NIKU) avdekket i 2018 et vikingskip og en rekke gravhauger og hus fra jernalder ved Jellhaugen i Halden kommune.

Kulturhistorisk museum og Østfold fylkeskommune foretok i 2019 arkeologiske undersøkelser av området.

Film fra da NIKU fant skipet i 2018.

Skipet utsatt for hurtig nedbrytning

Kulturhistorisk museums resultater viser også at skipet er utsatt for hurtig nedbrytning, med aggressive soppangrep og jordsmonn med dårlige bevaringsforhold – i tillegg til at klimaendringene påfører en ekstra risiko. Knut Paasche mener disse bevaringsforholdene tilsier at det bør gjennomføres en full arkeologisk undersøkelse.

– Vi må sikre den kulturhistoriske kunnskapen som enda ligger bevart i dette funnet. Vi har kun noen ganske få vel bevarte skipsfunn fra denne perioden. Utgravning og dokumentasjon vil være av avgjørende betydning for videre forskning på et felt hvor Norge ligger i førersetet, sier han.

En georadar har avdekket spor av et vikingskip og en rekke gravhauger og hus fra jernalder ved Jellhaugen i Halden kommune.
GjellestadområdetDe arkeologiske undersøkelsene tyder på at Gjellestadområdet har vært viktig, og at potensialet for å gjøre flere funn er stort.
Knut Paasche, NIKU
Knut PaaschePaasche er begeistret for at de foreløpige arkeologiske undersøkelsene bekrefter at skipet er fra vikingtid.
Lars GustavsenGustavsen fant skipet i 2018, og håper å kunne gjøre flere georadarundersøkelser i området.

Ønsker georadarundersøkelser av områdene rundt Gjellestad

Det er ikke bare Gjellestadskipet i seg selv som er kulturhistorisk interessant i området. Under georadarundersøkelsene ble det også funnet spor etter bebyggelse. Viken fylkeskommune forteller at de har gjort flest spor etter aktivitet fra 400-500-tallet, altså folkevandringstiden. Dette gjør området i sin helhet veldig interessant, mener Lars Gustavsen-

– Det er ingen tvil om at Gjellestadskipet og funnkomplekset rundt har tilhørt en del av jernaldereliten i Viken-området, og potensialet for å gjøre flere funn i områdene rundt Gjellestad ved hjelp av georadar og andre geofysiske metoder er stort.