Nå starter utgravningen av Gjellestadskipet

Det er over 100 år siden en vikingskipsgrav ble åpnet i Norge. - Dette blir spennende for oss alle uansett om en er arkeolog eller bare middels historieinteressert, sier vikingskipsekspert Knut Paasche.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

NIKU og Østfold fylkeskommune fant Gjellestadskipet i 2018 ved hjelp av geofysiske undersøkelser.

Siden det har myndighetene bestemt seg for at seg for at skipet må graves ut.

– Skipet er i en dårlig befatning, bevaringsforholdene er særdeles dårlige og dette er vår sjanse til å sikre den kulturhistoriske kunnskapen som her ligger begravet under jorda, sier avdelingsleder NIKU og ekspert på vikingskip Knut Paasche.

Han fortsetter:

– Av mange hundre skip som en gang seilte på våre kyster har vi kun tre vel bevarte skipsfunn fra denne eldste perioden. Alle de tre gravfunnene Oseberg-, Gokstad- og Tuneskipet er fra denne første delen av vikingtiden.

– Når det i dag er oppstart på utgravningen av Gjellestadfunnet i Halden kommune i Viken er det mer enn 100-år siden Osebergskipet ble gravet ut i 1904, sier han.

Prosjekleder Christian Løchsen Rødsrud studerer funnene sammen med Professor emiritus Arne Emil Christensen og Knut Paasche
Prøvegravingen i 2019Prosjekleder Christian Løchsen Rødsrud studerer funnene sammen med Professor emiritus Arne Emil Christensen og Knut Paasche. Foto: NIKU

Gjellestadskipet skal graves ut over fem måneder

Det er Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo som står for utgravningene som vil vare hele sommeren og utover høsten. Arkeolog Christian Løchsen Rødsrud vil lede utgravningen og det er satt av 5 måneder til undersøkelsen.

– Det er all grunn til å ønske dem lykke til da dette ikke blir noen enkel oppgave. Prøvesjakten fra 2019 viste at skipet er i en særdeles dårlig forfatning og at kun deler av treverket er bevart, sier Paasche.

Likevel mener han at det er stor sannsynlighet for at skipet ved hjelp av moderne dokumentasjonsmetoder kan dokumenteres på en slik måte at arkeologene kan få tak i skipets form.

Georadarundersøkelser på Gjellestad
GeoradarDet var en georadar som dette som gjorde funnet av Gjellestadskipet. Radaren er utviklet av Guideline Geo, og teknologien rundt selve radaren og programvaren som brukes i etterkant er utviklet av i samarbeid med flere internasjonale partnere som er organisert i the Ludwig Boltzmann Institute for Archaeological Prospection and Virtual Archaeology (LBI ArchPro). Foto: Lars Gustavsen, NIKU

Vil hjelpe oss å forstå vikingtiden bedre

Ifølge Paasche gir vikingskipene noe av rammen for å forstå vikingtiden.

– Med så få skipsfunn vil et nytt vikingskip ha stort betydning for å forstå både skipene i seg selv, men også gi verdifull informasjon for å forstå den historiske epoken som helhet, sier han.

Han mener også at som på Oseberg og ander skipsfunn, så kan vi forvente å finne rester etter unike gravgaver i form av alt fra smykker og våpen til husgeråd og andre bruksgjenstander.

Paasche som leder avdelingen som fant skipet gleder seg som et barn.

Men først og fremst er jeg stolt over mine medarbeidere Erich Nau og Lars Gustavsen som fant skipet, sier Paasche som selvfølgelig vil følge nøye med utover sommeren.