Lars Gustavsen

  • Arkeolog —
  • Forsker

Telefonnummer: 90797112

E-post: lars.gustavsen@niku.no

    Avdeling:
  • Digital arkeologi

Lars Gustavsen er arkeolog i NIKU.

Han har jobbet som feltarkeolog i over 15 år, og har erfaring både fra Norge og England. I de senere år har han hovedsakelig jobbet med metodeutvikling innen digital arkeologi og opparbeidet bred erfaring innen GIS og digital kartlegging, satellittbildeanalyse, laserskanning, hyperspektral flyskanning samt arkeologisk geofysikk.

Gustavsen har en bachelorgrad i arkeologi fra The University of York og en mastergrad i landskapsarkeologi fra The University of Leicester.

Utvalgte publikasjoner fra Cristin:

Utvalgte prosjekter