Viking Nativity: Gjellestad Across Borders

Da vikingskipet på Gjellestad ble oppdaget i 2018, var det en verdenssensasjon. Dette forskningsprosjektet skal gi svar på hva slags sted Gjellestad var i jernalderen og hvordan det ble et maktsentrum i vikingtiden.

Hvilken rolle spilte maktsentre i opprettelsen, konsolideringen og vedlikeholdet av kollektive identiteter, politikk og riker i Skandinavia i det første årtusen? Dette grunnleggende spørsmålet er nøkkelen til vår forståelse av fremveksten av regionale politiske enheter og senere nasjonalstater i det tidlige historiske Skandinavia.

Viking Nativity-prosjektet skal undersøke den herskende eliten i det historiske landskapet i Viken. Det skal forskes på hvordan identitet ble uttrykt, militær kapasitet, evne til å forhandle gjennom symbolske og økonomiske ressurser, og handel.

Gjellestadskipet som utgangspunkt

I 2018 fant NIKU, på oppdrag fra daværende Østfold fylkeskommune, ved hjelp av georadar restene etter et vikingskip på Gjellestad i Halden kommune. Dette skipet har Kulturhistorisk museum, UiO gravd fram og dokumentert skipsrestene.

Med Gjellestad som utgangspunkt skal nå en forskergruppe bestående av arkeologer og historikere undersøke regionale politiske forhold og skiftende politiske konstellasjoner og interesser i området fra romersk jernalder til sen vikingtid (200 – 1000 e.Kr.).

Forskningsprosjektet Viking Nativity: Gjellestad Across Borders ledes av NIKU der dr.phil Knut Paasche er prosjektleder. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og er et samarbeid mellom Norsk institutt for kulturminneforskning, Viken fylkeskommune, Kulturhistorisk museum UiO, Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO, Norsk institutt for bioøkonomi og Universitetet i Sørøst-Norge.

Området forskerne skal ta for seg er grenseområdene vikingtidens Vingulmork og Hranariki. Dette arealet utgjorde i sin tid et område fra Oslofjorden til Göteborg. Dette forskningsprosjektet skal sette skipsfunnet inn i en bredere kulturhistorisk ramme.

GeoradarundersøkelserGjellestadskipet ble funnet med georadar, og som en del av prosjektet skal nå en større del av området undersøkes. Foto: Arild Andreas Lunde Teigen, Viken fylkeskommune
I løpet av de kommende to årene skal NIKU i dette forskningsprosjektet gjennomføre omfattende geofysiske undersøkelser rundt Gjellestad, Edøy, Sem, funnstedet for Tuneskipet og to til tre andre per dags dato ikke bestemte lokaliteter.
Vil sette Gjellestadskipet i kontekstFunnet av et vikingskip på Gjellestad i 2018 var en verdensnyhet. Dette forskningsprosjektet vil sette skipsfunnet i sammeheng med utviklingen av området gjennom jernalder og vikingtid.

Tre tematiske forskningsområder

Dette tverrfaglige prosjektet er strukturert langs tre tematiske forskningsområder, der regionen oppfattes som et landskap med vold, grenser og forhandlinger. Fokuset vil være Gjellestad og dets nære omgivelser, hvordan området har betydning for mennesker, nettverk og sammenkoblinger i en større regional skala, og til slutt Gjellestad som et eksempel på et sted av betydning i større politiske konstellasjoner og interessesfærer.

Geofysikk, arkeologiske undersøkelser og jordprøver settes inn i en historisk kontekst

Kjernen i prosjektet er nye geofysiske undersøkelser i området rundt skipsfunnet. Dette er områder som ikke har blitt undersøkt tidligere.  Vi forventer ikke å finne et nytt vikingskip, men vi håper å kunne avdekke graver, bygningsrester, og andre bosetningsspor som kan si noe om hva slags aktivitet som har vært her, og over hvor lang tidsperiode.

Undersøkelsene skal danne utgangspunkt for enkelte punktvise arkeologiske utgravninger fra Kulturhistorisk museum, UiO og Viken fylkeskommune. I tillegg skal det tas utfyllende jordprøver av Norsk institutt for bioøkonomi.  Jordprøvene vil gi bedre grunnlag for tolkningen av de geofysiske undersøkelsene, samtidig som prosjektet håper på å få en bedre historisk forståelse av den store Jellhaugen.

Dette er en av Nord-Europas aller største gravhauger, men når og hvordan ble det bygget er spørsmål vi gjerne vil ha svar på. Bruken av nyere teknologiske undersøkelsesmetoder vil også danne utgangspunktet for et doktorgradsprosjekt ved forsker på NIKU Lars Gustavsen.

De geofysiske og naturvitenskapelige undersøkelsene skal kombineres med arkeologisk og historisk forskning på eksisterende materiale. Siden lignende steder for det meste er kjent fra fragmenterte skriftlige og materielle kilder, gir en detaljert utforskning av Gjellestad en mulighet til å skrive ny historie. Dersom forskningen her leder fram til ny kunnskap, kan dette være med å danne en metodisk mal for studier av lignende steder med få skriftlige kilder tilgjengelig.

Relevante lenker

Knut Paasche

Kontakt oss

Prosjektleder Knut Paasche kan svare på dine spørsmål

Kontakt

Prosjektgruppe

Mari Arentz Østmo

Mari Arentz Østmo

  • Forsker

  • Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Sigrid Mannsåker Gundersen

Sigrid Mannsåker Gundersen

  • Arkeolog

  • Viken fylkeskommune
Christian Løchsen Rødsrud

Christian Løchsen Rødsrud

  • Forsker

  • Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Bjørn Bandlien

Bjørn Bandlien

  • Forsker

  • Universitetet i Sørøst-Norge
Jon Vidar Sigurdsson

Jon Vidar Sigurdsson

  • Forsker

  • Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo

Nyhetsartikler

Langhus på 60 meter funnet med georadar nær Gjellestadskipet

Ved Gjellestad i Halden har NIKU funnet et langhus på nær 60 meter, samt en rekke andre bygninger og graver. Funnet bekreftet det forskerne allerede trodde – stedet der skipsfunnet ble gjort i 2018 har vært et sentralt sted i jernalder og vikingtid. Nå begynner forskningsprosjektet som skal gi svar på gåtene i Gjellestads historie.