Georadarundersøkelser på Gjellestad

Nye undersøkelser på Gjellestad

Finner arkeologene mer på vinteren? Nye georadarundersøkelser skal gi svar.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

De digitale arkeologene fra Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) og arkeologene fra Østfold fylkeskommune gjennomførte georadarundersøkelser på Gjellestad kledd i vinterdrakt den 15. januar.

Sist høst kunne arkeologene konstatere at det blant annet ligger stort gravfelt med en skipsgrav på gården. Hensikten med å kjøre over området på ny er å skaffe mer informasjon om hva som befinner seg under bakken.

– Vi vil se om en georadarundersøkelse på vinterstid viser flere strukturer, både i områdene der vi allerede har påvist arkeologi, men også på endel av jordet der vi ikke har funnet noe, sier Lars Gustavsen, arkeolog i NIKU

Les mer om funnet av Gjellestadskipet her.

Vinter ved jellhaugen
Vinter Jellhaugen i vinterdrakt

Værforhold påvirker resultatene

De første georadarundersøkelsene på Gjellestad ble gjennomført i april 2018, like etter snøsmelting og på et tidspunkt da matjorden på åkeren var mettet med vann.

Den påfølgende undersøkelsen ble gjennomført i august etter en særdeles tørr sommer, og nærmest hele åkerområdet på 4 hektar kunne kjøres.

– De geofysiske forholdene var altså svært ulike ved de to undersøkelsestidspunktene, noe som førte til ulike sluttresultater med tanke på påvisningsgrad, detaljnivå og generell datakvalitet. Derfor ønsket vi da å kjøre hele åkeren på nytt, under andre klimatiske (og derfor geofysiske) omstendigheter, sier Gustavsen.

Fine vinterforhold på Gjellestad

Gjennomkjøringen var vellykket i kaldt vær men med lite snø. Nå skal forskerne tolke dataene.

– Tolkningsprosessen er tidkrevende og kan ta lang tid. Det er mange faktorer som spiller inn i prosessen så det er dessverre vanskelig å spå nøyaktig når de endelige resultatene er klare, sier Gustavsen.

Likevel håper NIKUs forskere kunne presentere dataene i løpet av våren.

NIKUs georadar i aksjon på Gjellestad.
VinterundersøkelserNIKUs georadar i aksjon på Gjellestad.

Flere metoder = mer informasjon

NIKUs digitale arkeologer håper å kunne ta i bruk en rekke verktøy for å få mest mulig informasjon ut av strukturene på Gjellestad i løpet av våren og sommeren, og helst i forkant av en eventuell utgravning.

– Undersøkelser med magnetometer vil kunne gi informasjon om eventuelle jernholdige metallgjenstander i jordsmonnet, og vi håper for eksempel å kunne se om skipsgraven inneholder skipsnagler.

Vinterkjøring på Gjellestad

Finner arkeologene mer i bakken på vinteren? Vi har kjørt mer georadar på Gjellestad sammen med Østfold fylkeskommune. Les mer her: https://www.niku.no/2019/01/nye-undersokelser-pa-gjellestad/ #Gjellestadskipet

Gepostet von Norsk institutt for kulturminneforskning am Montag, 21. Januar 2019

Arkeologene har også som mål å benytte elektromagnetisk induksjon (EMI). Det er en metode som måler magnetiske og konduktive egenskaper i jordsmonnet. Dermed kan det gi informasjoner om teksturgrupper i jordsmonnet, om eventuelle aktivitetssoner og spredningen av metallfunn.

– Basert på dette vil vi forhåpentligvis kunne trekke konklusjoner om bosetningshistorikk, paleotopografi og eventuelt om fyllmasser i de allerede påviste strukturene på åkeren, sier Gustavsen.

Arkeologene håper å få gjennomført undersøkelsene før sommeren 2019.