En georadar har avdekket spor av et vikingskip og en rekke gravhauger og hus fra jernalder ved Jellhaugen i Halden kommune.
Skipet Slik fremstår skipsgraven i georadardataene. Foto: NIKU»

Gjellestadskipet

En georadar fra Norsk insitutt for kulturminneforskning (NIKU) har avdekket i 2018 spor av et vikingskip og en rekke gravhauger og hus fra jernalder ved Jellhaugen i Halden kommune.

Arkeologene fra NIKU påviste i tillegg flere hus og gravminner – noen av dem svært store – ved hjelp av georadar.

Arkeologene har benyttet en motorisert georadar ved Jellhaugen. Teknologien er utviklet av NIKU i samarbeid med flere internasjonale partnere som er organisert i the Ludwig Boltzmann Institute for Archaeological Prospection and Virtual Archaeology (LBI ArchPro).

Vikingskipsfunnet ligger i dag rett under matjorden på ca. en halv meters dyp og tegner seg i datamaterialet som en stor, klar skipsformet struktur innenfor en større sirkel. Det er sannsynligvis bare sporene etter den sentrale delen av skipet som nå er synlig ved hjelp av georadar, mens for- og akterstevn ser ut til å være borte.

Avtrykket av skipet på Viksletta er i seg selv hele 20 meter langt.

For spørsmål om skipet ta kontakt med Knut Paasche.

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Østfold fylkeskommune/ NIKU
  • Tidsperiode
    2018-2019

Siste nytt om skipsfunnet