Funnet av Gjellestadskipet i 2018 Da det ble funnet et vikingskip på Gjellestad i 2018 ved bruk av georadar fikk teknologien mye oppmerksomhet. Foto: Erich Nau

Georadar er i ferd med å endre arkeologien

Funnet av et minst 1000 år gammelt skip på Edøy i Møre og Romsdal har vakt stor begeistring både nasjonalt og internasjonalt. I likhet med Gjellestadskipet ble Edøyskipet funnet ved hjelp av georadar. I en ny sak på forskning.no forklarer NIKUs Manuel Gabler hvordan teknologien fungerer.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken

Manuel Gabler, som sammen med Dag-Øyvind Engø-Solem fant skipet, har også skrevet doktorgrad om digitale metoder i arkeologi. Han forklarer hvordan undersøkelser med georadar fungerer.

Manuel GablerGabler er utdannet både elektroingeniør og arkeolog. I 2018 leverte han en doktorgradsavhandling om bruk av georadar og magnetometer for arkeologiske formål.

– Georadaren er et system for å se hvilke strukturer som finnes under bakken. Den sender ut radarsignaler, som reagerer når de støter på noe, og disse signalene sendes tilbake til en mottaker. Ved å måle signalstyrke og tid på radarbølgene kan vi analysere hvor dypt strukturer befinner seg under bakken. Setter man avlesningene sammen kan vi identifisere hele former og strukturer– slik som skip.

Arkeologene bruker georadar blant annet for å lete etter avvik som tyder på menneskelig aktivitet. Ikke alle avvik er av kulturminnefaglig interesse. Mange avvik kan være moderne forstyrrelser som drenering, rør og annen infrastruktur, pløyelag og lignende. Det er derfor nødvendig med arkeologisk kompetanse for å kunne tolke data riktig.

På forskning.no forklarer Gabler hvordan teknologien fungerer, om undersøkelsene på Edøy og om egen forskning på geofysiske metoder innen arkeologi.

Les hele saken på forskning.no