Slik fremstår skipsgraven i georadardataene. Foto: NIKU

Finner de rester av Gjellestadskipet?

Spenningen stiger. Neste uke slipper arkeologene til på Gjellestad.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

I oktober 2018 fikk funnet av Gjellestadskipet både nasjonal og internasjonal oppmerksomhet. Nå skal Kulturhistorisk museum (UiO) og Fylkeskonservatoren i Østfold fylkeskommune gjøre undersøkelser ved Gjellestad.

For å avklare bevaringstilstanden skal det blant annet gjøres begrensede undersøkelser på to steder i skipsgraven, skriver KHM i en pressemelding.

− Dette er uhyre spennende. Vi håper å avklare sammenhengen mellom bosetning og skipsgrav. Her er dateringer viktige, for å avklare om det hele var et stort samtidig anlegg, eller om sporene stammer fra flere perioder, sier arkeolog Sigrid Mannsåker Gundersen, prosjektleder for Fylkeskonservatoren i Østfold fylkeskommune i pressemeldingen

Det var en georadar fra Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) som gjorde det spektakulære funnet.

– Dette er et utrolig funn, og vi er alle like spente på hvor mye som kan være bevart i skipsgraven. For oss er det også viktig å få bekreftet funnene og på den måten lære mer om geofysiske undersøkelser som arkeologisk registreringsmetode, sier Knut Paasche som er avdelingsleder for Digital arkeologi i NIKU.

En georadar har avdekket spor av et vikingskip og en rekke gravhauger og hus fra jernalder ved Jellhaugen i Halden kommune.
GjellestadOversikt over funn gjort ved hjelp av motorisert georadar.
Georadarundersøkelser på Gjellestad
Gjellestad på vinterenFra georadarundersøkelsene ved Gjellestad i vinter.

Håper på ny kunnskap om skip

Med doktorgrad på vikingskip er Paasche interessert i utgravningen uansett hvor mye eller lite som er bevart. Han er opptatt av hvilken ny kunnskap funnet kan gi om skipsfunn fra denne periode generelt.

– Vi har tross alt, i form av Oseberg, Gokstad og Tune bare tre godt bevarte skipsfunn fra før. Når vi tenker på at det en gang må ha seilt mange hundre – om ikke tusener – av slike skip langs våre kyster, er all ny informasjon vi kan få utrolig viktig for å forstå skipene og ikke minst hele denne storhetsperioden i norsk- og skandinavisk historie, sier Paasche.

Undersøkelser i vinter

Så langt har fagfolkene fra NIKU denne vinteren kjørt en ny georadarundersøkelse på snø. Og de har undersøkt over området med et såkalt Fluxgate magnetometer.

– Vi fikk gode resultater også her, men de ga ingen spesielle nye detaljer rundt funnene, sier Paasche

AnimasjonSkipsstrukturen kan tydelig sees i denne animasjonen av georadardataene. Animasjon: Lars Gustavsen, NIKU
Skipsgraven
Georadar- og magnetometerundersøkelserSkipsgraven kommer tydelig fram både fra georadar- (øverst) og magnetometer undersøkelsene (nederst).

Vil undersøke området rundt Gjellestad med georadar

Paasche og hans kollegaer ønsker også å gjøre undersøkelser i landskapet rundt gravhaugene. De tror at det kan ligge et handlested eller en kaupang i nærheten.

Sletten som skjulte fem langhus, 11 gravhauger, en skipshaug, og ikke minst den monumentale Jellhaugen på hele 80 meter i diameter, gjør området med omgivelser til et utrolig spennende område for videre arkeologisk forskning.

– Da kystlinja har stått ca. 4,5 meter høyere og dermed lenger inn i landet i vikingtid, skal vi ikke se bort fra at det her inne i bunnen av fjordarmen kan ha ligget en havn eller handelsplass i yngre jernalder. Tenk om vi også kunne finne denne, sier Paasche.

Det vil være daglige orienteringer for pressen ved Jellhaugen  kl. 14 hver dag under utgravningene.