Rebecca Cannell

  • Forsker

E-post: rebecca.cannell@niku.no

    Avdeling:
  • Arkeologi

Rebecca har bachelorgrad i arkeologi fra University of York (2001), mastergrad i arkeologiske naturvitenskap fra University of Bradford (2011) og PhD med spesialisering i jordsmonn i arkeologiske sammenhenger, spesielt prøvetaking og analyse, fra Bournemouth University (2017). Siden 2003 har hun jobbet innenfor forvaltnings- og forskningsarkeologi både i Storbritannia og i Norge.

Fra 2017 til 2020 var Rebecca postdoktor ved Universitetet i Oslo, hvor hun forsket på geoarkeologiske tilnærminger til gravhauger.

I perioden fra 2020 til hun begynte i NIKU i 2022 jobbet hun som jordforsker ved NIBIO.

Hennes interesser sentrerer seg om jordsmonn i arkeologiske sammenhenger og menneskelig miljøinteraksjon fra både naturvitenskap og humaniora. Særlig interesse har hun for sen jernalder i Skandinavia og Nord-Europa.

Rebecca har erfaring med steds- og jorddannelsesprosesser i arkeologiske sammenhenger, inkludert prøvetakingsmetoder, kjerneboring og analyser i forvaltningsarkeologi og forskningsprosjekter.

Utvalgte publikasjoner fra Cristin:

Utvalgte prosjekter