Seyðisfjörður I tettstedet på Seyðisfjörður har det vært bosetning siden 800-tallet

NIKU-arkeologer graver ut gårdshaug på Island

I Seyðisfjörður på Island har NIKU-arkeologer i sommer vært med på å grave ut og dokumentere en gårdshaug med spor etter aktivitet fra vikingtid og fram til 1800-tallet.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

I Seyðisfjörður har det bodd mennesker siden sent 800-tall, og både gårdsdrift og sildefiske har preget tettstedet. To gårdshauger graves ut for å sikre de arkeologiske kulturminnene i området før det etableres skjermvoller mot snøskred.

– En gårdshaug er bygd opp av rester etter hus fra ulike perioder tilbake i tid. Husmasser, hovedsakelig torv blandet med husdyrmøkk og søppel, har gjennom årene blitt til en stor haug, hvor dagens gård eller den siste gården ligger på toppen, forteller Knut Paasche, som sammen med Dag-Øyvind Engtrø Solem jobber med utgravningen på Island i sommer.

Denne type gårdshauger er vanlig på Island, men i Norge finner vi også mange av de  i Nord-Norge, hvor det er flere hundre av dem.

Utgravningen i Seyðisfjörður på Island ledes av Ragnheiður Traustadottir, Antikva, og foregår sommeren 2021 og 2022. Følg med på prosjektets egen Facebook-side for oppdateringer fra felt.

UtgravningsområdeDronefoto av gårdshaugen. Foto Daníel Örn Gíslason
Dag Øyvind, Seydisfjordur. Foto Knut Paasche
Del av team på 20 Dag-Øyvind Engtrø Solem (bildet) fra NIKU er en av tjue arkeologer som jobber på prosjektet. Foto: Knut Paasche, NIKU

Bidrar med teknologisk spisskompetanse

Det er det islandske firmaet Antikva som leder arbeidet, og NIKU bistår med teknologiske spisskompetanse på arkeologisk dokumentasjon. Totalt er det to gårdshauger, et uthus og en kvernsteinmølle som nå undersøkes av et team på 20 arkeologer.

NIKU produserer 3D-modeller som er grunnlag for nøyaktig dokumentasjon av de ulike konstruksjonene. I tillegg skal det lages en større landskapsmodell med utgangspunkt i  fotografier, satellittbilder og dronefotografier.

– Det er veldig spennende for oss å få jobbe sammen med de islandske arkeologene. De sitter med en annen kompetanse enn oss og vi har mye å lære. Forhåpentligvis kan vi bidra til enda bedre dokumentasjonen i felt, sier Dag-Øyvind Engtrø Solem.

3D-modell av hest I prosjektet lager NIKU 3D-modeller av funn, som av denne hesten.
Kvernhus fra 1800-tallet Seydisfjordur
Kvernhus fra 1800-talletDisse restene etter en kvernsteinsmølle kan fortelle mye om hvordan mølla fungerte. Foto: Knut Paasche

Norsk påvirkning gjennom 1000 år

– I Seyðisfjörður er at det har vært to større utvandringer fra Norge til  stedet. Den første var under vikingtidens landnåm i ca. år 870 da Bjólfur fra Voss og hans folk bosatte seg innerst i fjorden. Gården ble kalt Fjörður, forteller Paasche.

Denne bosetningen er godt beskrevet i Landnåmsboka (Landnámabók), boka fra 1100-tallet som beskriver hvem som bosatte seg hvor på Island.

Neste runde med innvandring fra Norge skjedde i forbindelse med sildefisket på 1800-tallet.

– Mange nordmenn flyttet til Seyðisfjörður og gjorde seg rike på sildefiske. Den meste kjente var Otto Wathne fra Mandal som drev norsk sildefangst i stor stil. Han drev også med dampskip og ble en betydningsfull handelsmann, forteller Paasche videre.

Byen i dag er sterkt preget av denne siste gruppen nordmenn, da mange hus i byen er Sveitserhus av norsk type. De fleste av disse husene ble bygget fra 1880-årene og utover.

Hus i sveitserstil Seydisfjordur
Første hus i sveitserstilNorsk hus bygget i 1884, som var det første huset i sveitserstil i Seyðisfjörður. Foto: Knut Paasche, NIKU
Norsk hus bygget i 1884-1888Sildefisket preget Seyðisfjörður på 1800-tallet, og mange nordmenn slo seg ned her. Foto: Knut Paasche, NIKU

Fredning av alt som er eldre enn 100 år

På Island har de 100 års fredning på alle arkeologiske kulturminner. I den første feltsesongen graves det derfor i de øverste lagene med hustufter som er bebyggelse fra  1800-tallet.

– Denne sesongen har vi jobbet med arkeologiske kulturminner fra nyere tid, mens vi i neste sesong vil komme oss videre nedover i tiden og tilbake til Bjólfurs gård fra landnåmstida, forteller Engtrø Solem.

En av de mest spennende lokalitetene som er undersøkt så langt er en mølle som går tilbake til 1800-tallet. Denne har hatt torvvegger, var vanndrevet og har hatt en kvernstein. Mye av konstruksjonen er bevart.

– Det finnes noen få skriftlige kilder på hvordan denne type kvernsteinsmøller fungerte, men ingen er undersøkt arkeologisk tidligere. Funnet gir grunnlag for en god rekonstruksjon av vannmøller av denne typen, forteller Engtrø-Solem videre.

Arkeologene er sikre på dateringen av den siste bebyggelsen da vi vet at hele gården og flere andre ble tatt av et stort snøskred i 1875. I raset gikk det med 24 menneskeliv, og det er dermed den verste skredulykken i Island noen gang.  Slike ras har gått flere ganger på dette stedet, også den middelalderske gården ble tatt av et stort ras i middelalderen rundt år 1400.

– Jord, leire og snøskred har preget stedet gjennom hele bebyggelsesperioden. Og det er noen av de samme stedene det har gått skred i historisk tid hvor en nå skal sikre dagens begyggelse mot nye skred

Feltsesongen er over på Island i slutten av august, men neste år vil utgravningen fortsette. Da kommer arkeologene ned i de eldste lagene som går hel tilbake til 800-tallet.

Feltarbeid Seydisfjordur
Feltarbeid Arkeologene Sigrún Viðarsdóttir og Snædís Sunna Thorlacius fra det islandske teamet NIKU samarbeider med. Foto: Knut Paasche, NIKU
Feltarbeid Seydisfjordur Island
1000 år over to somreDenne sesongen har arkeologene begynt med kulturminnene fra 1800-tallet, og neste år skal de grave seg helt ned til 800-tallet. Foto: Knut Paasche