Dag-Øyvind Engtrø Solem

  • Arkeolog —
  • Seniorrådgiver

Telefonnummer: 45283585

E-post: dag-oyvind.engtro@niku.no

    Avdeling:
  • Digital arkeologi

Dag-Øyvind Engtrø Solem har mastergrad i arkeologi ved NTNU Vitenskapsmuseet, som ble fullført i 2005. Tittelen på mastergraden var «Bruk av epigrafisk skrift i middelalderen Trondheim – med utgangspunkt i kontekstuell analyse av runeinnskrifter på Nidarosdomen og fra bygrunnen».

Siden studietiden har Dag-Øyvind stort sett jobbet som feltarkeolog; blant annet for NIKU, NTNU Vitenskapsmuseet, KHM, og en rekke fylkeskommuner. Utenom Norge har han også gravd et år i Irland og noen måneder i Hellas. Underveis har han publisert noen artikler, som kan leses på academia.edu.

I NIKU jobber han nå mest med digital dokumentasjon, hovedsakelig fotogrammetri, laserscanning og RTI-fotografering. Han er også prosjektleder for NIKUs «droneklubb», og deltar i blant på utgravninger som feltassistent.

Han bor på Fannrem i Sør-Trøndelag, med samboer, barn, hund, katt og høner.