The Edøy Ship

Edøyskipet

En georadar har avdekket spor av et skip og bosetningsspor som sannsynligvis er fra merovinger- eller vikingtid på Edøy i Smøla kommune i Møre og Romsdal.

Som ved funnet på Gjellestad i 2018 ligger restene etter skipet rett under dyrkingsjorda i et område der det tidligere har ligget en gravhaug.

Gravhaugen tegner seg som en markert sirkel med 18 meter diameter i georadardataene.

Midt inne i haugen ser en så tydelig en ca. 13 meter lang kjøl, og antydning til de to første bordgangene på hver side av kjølen.

Følg med her for mer om funnet.

Prosjektleder: Manuel Gabler

For pressen: Knut Paasche 995 11 510

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Møre og Romsdal fylkeskommune
  • Tidsperiode
    2019-

Siste nytt

Digital rekonstruksjon av Edøyskipet. Illustrasjon: Dag-Øyvind Engtrø Solem. Modell: Knu Paasche t og Michael Klein

Publikum får oppleve historien digitalt på Edøy

I 2021 var NIKU med på å lage en utstilling i Smøla kommune med animerte 3D-modeller av blant annet Edøyskipet, gravfunn fra Kuli og Edøy kirke. Animasjonene på Gurisenteret viser kulturhistorisk viktige funn og bygg som fremhever Smølas sentrale posisjon og rolle langs kystleia fra jernalder til middelalder.