I 2019 fant arkeologene et langskip. Nå håper de at ny teknologi skal hjelpe dem å finne flere spor fra vikingtiden på Edøy. Nylig startet de nye søk på øyen.
Edøyskipet Edøyskipet som ble funnet i 2019 ligger under bakken omtrent rett foran det hvite huset.

Finner arkeologene mer fra vikingtiden på Edøy?

I 2019 fant arkeologene et langskip. Nå håper de at ny teknologi skal hjelpe dem å finne flere spor fra vikingtiden på Edøy. Nylig startet de nye søk på øyen.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken

Møre og Romsdal fylkeskommune og Norsk Institutt for Kulturminneforsking (NIKU) gjennomføre nylig georadarundersøkelser på Edøy, nær området der det i 2019 ble funnet en skipsgrav.

Håper å finne hallbygninger og handelsplasser

Arbeidet på Smøla har også blitt tatt inn i det større forskingsprosjekt “Jernalderens maktsenter på radaren” i regi av NIKU. Her ønsker de å utvide søkene de påviste påviste skipsgravene, både på Edøya, Gjellestad og Tune, og flere andre steder.

-Vi ønsker å se nærmere på områdene rundt disse forhistoriske maktsenterene, hvordan så de ut? Kan vi også finne rester av gårder, hallbygninger, religiøse bygninger, handelsplasser, naust og annet i forbindelse med de kjente gravene? sier Manuel Gabler som er arkeolog og forsker ved NIKU.

Hva mer skjuler seg under bakke på Edøy? I april dro NIKUs arkeologer sammen med arkeologer fra Møre og Romsdal på ny tur til Edøy i Smøla kommune for å gjøre flere undersøkelser med georadaren.

Kongsgard på Smøla?

Dette er også sentrale problemstillinger i Ein Bit av Historia i regi av Møre og Romsdal fylkeskommune.

De siste årene har arkeologene i fylkeskommunen gjort et grundig arbeid for å få tak i mer kunnskap om områdene på Innsmøla.

– Det kan se ut som at Edøya har fungert som kongsgard i tiden etter rikssamlinga, strategisk plassert ved inngangen til Trondheimsleia. Skipsgraven tyder jo på at området også tidligere var etablert som et viktig høvdingsete, sier arkeologe i Møre og Romsdal fylkeskommune Kristoffer Dahle.

Her kjører NIKUs georadar i en privat hage med strand på Edøy.
Dekker store områder på Edøy med georadarHer kjører NIKUs georadar i en privat hage med strand på Edøy. Foto: NIKU
Edøy gamle kirke er en steinkirke fra ca. 1190
Edøy gamle kirkeEdøy gamle kirke er en steinkirke fra ca. 1190. Foto: NIKU

Historien Edøy skal formidlest lokalt og digitalt

-Et av hovedmålene er at vi skal kunne få nok kunnskap om området til å rekonstruere dette miljøet digitalt, slik at det kan brukes i digital formidling. De digitale modellene vil kunne tas i bruk av både museum og lokalt reiseliv, og kunne videreutvikles som digitale spill, sier Dahle.

En pilot kan bli ferdig i løpet av året. En av de som ser frem til dette, og som har vært en viktig pådriver, er Laila Skaret, kulturrådgiver i Smøla kommune og driftsleder ved Gurisenteret.

– Gjennom de funnene som er gjort på Edøya vil ei ny side i historieboken om nasjonen Norge ta form. Gurisentret vil være en viktig aktør i formidlingen av denne historien. Uhyre spennende, sier Skaret og legger til at hun gleder seg på vegner av Smøla og regionen.