En georadar har avdekket spor av et skip og bosetningsspor som sannsynligvis er fra merovinger- eller vikingtid på Edøy i Smøla kommune i Møre og Romsdal.
Edøyskipet Sporene av skipet ble funnet på Edøy av en georadar utviklet av LBI Arch Pro og Guideline Geo. Foto: Manuel Gabler, NIKU

Skipsfunn på Edøy

En georadar har avdekket spor av et skip og bosetningsspor som sannsynligvis er fra merovinger- eller vikingtid på Edøy i Smøla kommune i Møre og Romsdal.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

Bare et år etter at Gjellestadskipet ble funnet er det igjen oppdaget et arkeologisk skipsfunn ved hjelp av en motorisert georadar denne gangen på oppdrag fra Møre og Romsdal Fylkeskommune.

– Dette er eit funn som har både nasjonal og internasjonal betydning, seier klima- og miljøminister, Ola Elvestuen i denne pressemeldingen

– Dette er utrolig spennende. Og igjen er det teknologien som hjelper oss å finne et skip. Jeg tror vi kommer til å finne mer i tiden fremover ettersom teknologien fortsetter å ta kvantesprang, sier arkeolog og avdelingsleder i NIKU Knut Paasche som også har doktorgrad på vikingskip.

Er minst 1000 år gammelt

Som ved funnet på Gjellestad i 2018 ligger restene etter skipet rett under dyrkingsjorda i et område der det tidligere har ligget en gravhaug. Gravhaugen tegner seg som en markert sirkel med 18 meter diameter i georadardataene. Midt inne i haugen ser en så tydelig en ca. 13 meter lang kjøl, og antydning til de to første bordgangene på hver side av kjølen.

Edøyskipet oversikt
Bosetting og skipOversikt over området på Edøy. Kart: Manuel Gabler, NIKU
Animasjon av Edøyskipet
Edøyskipet i dataeneAnimasjon av Edøyskipet. Animasjon: Manuel Gabler

Det er sannsynligvis bare sporene etter den sentrale delen av skipet som nå er synlig ved hjelp av georadar, mens for- og akterstevn ser ut til å være borte.

– Kjølens lengde tilsier at skipet totalt kan ha vært en 16-17 meter langt. Det er for tidlig å si noe sikkert om datering av skipet, men skipet må være fra yngre jernalder merovinger- eller vikingtid. Noe som betyr at skipet er mer enn 1000 år gammelt, sier Paasche.

I tillegg til skipet ser arkeologene også spor av bosetninger i datagrunnlaget. Men det er for tidlig å si noe mer nøyaktig om dateringene her.

Undersøkelsene er et samarbeidsprosjekt sammen med Møre og Romsdal fylkeskommune, Smøla kommune og NIKU. Deler av prosjektet er blitt innlemmet i Møre og Romsdal sitt verdiskaperprogram «Ein bit av historia».

Edøyskipet i dataene
EdøyskipetSkipet slik det fremstår i datagrunnlaget. Illustrasjon: Manuel Gabler, NIKU
Fra georadaren
GeoradarBilde tatt fra georadarsystemets førehus på Edøy. Foto: Manuel Gabler

Funnet ved hjelp av Georadar

Det var arkeologene Manuel Gabler og Dag-Øyvind Engtrø Solem ved Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) som gjennomførte undersøkelsene på Edøy i september og som gjorde skipsfunnet.

Etter initiativ fra Smøla kommune undersøkte de et mindre område rundt Edøy kirke i september i fjor, og resultatene var så lovende at både kommunen, fylkeskommunen og NIKU ville utvide undersøkelsesområdet.

– Vi hadde egentlig gjort oss ferdig med det avtalte området, men vi hadde tid til overs og bestemte oss for å kjøre over et jorde til. Det viste seg å være lurt, sier Gabler som har en doktorgrad på geofysiske metoder.

Nå ønsker Gabler og kollegaene å undersøke større deler av Edøy og områdene rundt.

– Vi ønsker oss et forskningsprosjekt sammen med lokale myndigheter der vi kan gjennomføre en større undersøkelse her ute med en rekke inngrepsfrie undersøkelsesmetoder. Det tror vi kunne gitt svar på mange spørsmål som både vi og lokalbefolkningen har, sier Engtrø Solem.

Gabler og Engtrø Solem benyttet samme georadarsystem på Edøy som ble brukt ved funnet av Gjellestadskipet. Radaren er utviklet av Guideline Geo, og teknologien rundt selve radaren og programvaren som brukes i etterkant er utviklet av  i samarbeid med flere internasjonale partnere som er organisert i the Ludwig Boltzmann Institute for Archaeological Prospection and Virtual Archaeology (LBI ArchPro).