Halldis Hobæk

  • Arkeolog —
  • Forsker

Telefonnummer: 975 47 201

E-post: halldis.hobek@niku.no

    Avdeling:
  • Arkeologi

Halldis Hobæk er arkeolog, og arbeider til daglig ved NIKUs kontor i Bergen. Hovedarbeidsområder er saksbehandling, prosjektledelse og gjennomføring av arkeologiske undersøkelser.

Hun har variert feltpraksis med utmarksregistrering, maskinell sjakting, utgravning m.m., og har tidligere arbeidet for bl.a. Buskerud fylkeskommune og Universitetsmuseet i Bergen. Hun har også erfaring med arkeologiske undersøkelser i middelalderby og bruk av ArcGIS. Fra 2010-2014 var hun med i forskningsprosjektet The Assembly Project ved Kulturhistorisk Museum i Oslo, med fokus på tingsteder på Vestlandet i vikingtid og middelalder.

Hobæk har en mastergrad i arkeologi fra Universitetet i Bergen, der hun skrev masteroppgave om eiendomsstrukturer rundt kongsgården Sem i Vestfold i middelalder og yngre jernalder. Ellers omfatter fagkretsen bl.a. cand.mag. i historie. Øvrige interesse- og kompetanseområder er periodene yngre jernalder og middelalder, landskapsanalyser, historisk arkeologi, bruk av stedsnavn i arkeologi m.m.