Halldis Hobæk

  • Arkeolog —
  • Forsker

Telefonnummer: 975 47 201

E-post: halldis.hobek@niku.no

    Avdeling:
  • Arkeologi

Halldis Hobæk er arkeolog, og har arbeidet ved NIKUs kontor i Bergen siden 2014. Hovedarbeidsområder er saksbehandling, prosjektledelse, gjennomføring av arkeologiske undersøkelser og forskning.

Hobæk har mastergrad i arkeologi fra Universitetet i Bergen, med masteroppgave om eiendomsstrukturer rundt kongsgården Sem i Vestfold i middelalder og yngre jernalder. Fagkretsen ellers omfatter cand.mag. i historie, norrøn filologi o.a. Øvrige interesse- og kompetanseområder er landskapsanalyser, historisk arkeologi, bruk av stedsnavn i arkeologi m.m.

Hobæk har variert feltpraksis med utmarksregistrering, maskinell sjakting, utgravning m.m., og har tidligere arbeidet for bl.a. Buskerud fylkeskommune og Universitetsmuseet i Bergen. Hun har også erfaring med arkeologiske undersøkelser i middelalderby og bruk av ArcGIS.

Fra 2010-2014 var hun med i forskningsprosjektet The Assembly Project ved Kulturhistorisk Museum i Oslo, med fokus på tingsteder på Vestlandet i vikingtid og middelalder, og deltar nå i NIKUs forskningsprosjekt ‘Urban Origins: Archaeologies of urbanization and urban life in early medieval Norway’2020-2023.

Utvalgte publikasjoner fra Cristin: